tisdag, november 30, 2010

I vems ärenden går egentligen Wikileaks?

Det är förstås förvånande att internt underättelsematerial har hanterats på ett sånt klandervärt sätt att det har kunnat ge upphov till denna läcka i storformat. Men jag sitter och funderar mycket kring Wikileaks egentliga ambitioner med dessa dokument som har kommit deras besittning. I nuläget försöker de skifta fokus mot banksektorn, men frågor kvarstår kring vad Wikileaks egentliga syfte är. Vilken eller vilka måltavlor är av intresse? Är fler länder redo att bli avslöjade sitt interna underrättelsematerial.

I den tid som Wikileaks gör allt för att försöka dra ner byxorna på amerikanska UD, börjar man förstås fundera kring Wikileaks egentliga ambitioner. Vad har de egentligen för syfte med spridandet av interna dokument. Är detta en ensidig attack, eller är fler länder att vänta? Det skulle förstås vara av intresse om de också hade tillgång till ryskt, kinesiskt eller iransk underättelsematerial. Ifall de har de vore det förvånande ifall de inte släpper det materialet. Ifall de inte skulle besitta sånt material blir Wikileaks ambitioner ganska uppenbara.

Läckaget av interna underrättelsedokument har gett upphov till stor skada för USA. I det fallet kan man undra ifall Wikileaks har ambitioner att skada USA:s diplomatiska arbete, och i längden flera andra länders förutsättningarna för att bedriva konstruktivt diplomatiskt arbete. Wikileaks avslöjande ställer förstås dessa frågor. Man bör rimligtvis svara på vad man har för egentliga ambitioner än att enbart avslöja interna dokument som man tycker ska vara offentliga för allmänheten. Information wants to be free, men till vilket pris är de beredda att genomföra det?

Bloggar: Every Kinda People, Norah.
Media: AB, AB, DN, DN, DN, DN, Exp, Exp, SvD, SvT.