fredag, november 26, 2010

Moderat förnyelse och rödgröna spillror

En efterlängtad fredagmorgon sitter man här och mottar beskedet av att Moderaterna återigen ökar sitt förtroende. Många är förstås trötta på opinionssiffrorna som dränkte en under valrörelsen, inklusive jag. Men situationen är en helt annan nu. Det borgerliga övertaget måste borga för något nytt, inte bara förvaltas på grund av sitt stora förtroende hos väljarna.

Moderaterna befäster sin position, Fredrik Reinfeldt är mannen bakom förtroendeökningen. Detta är förstås glädjande, men Moderaternas framgång borgar för kravet på ytterligare förnyelse av både partiet och Alliansen. Fredrik Reinfeldt inser säkert själv att Moderaternas höga förtroende inte kan vila på hans enorma popularitet. Då blir förtroendet en skadlig bubbla som riskerar att brisera när väljarna kräver större ansvarstgande av den som de hyser förtroende till.

Både Moderaterna och Alliansen har en situation som nu måste tas på allvar. Förnyelsearbetet måste fortsätta och utvecklas, därför är min förhoppning om att arbetet med Alliansen 2.0 blir en central punkt för Alliansens samarbete. De tre mindre partierna i Alliansen måste även fokusera på sin förnyelse. Alliansen är ett samarbetet där alla ska känna sig som vinnare, men det är viktigt att alla bidrar, att känslan inte blir att Alliansen utvecklas på grund av Moderaterna.

Därför befinner sig Alliansen i ett helt annat läge än den andra sidan. Det rödgröna samarbetet blev en dålig kopia av det borgerliga samarbetet som skapade Allians För Sverige. Flertalet är de ledande företrädare som nu uttrycker sitt missnöje över hur samarbetet fördes mellan de rödgröna partierna. Sanningen är ju den att det blev fel från början. Mikaela Valtersson inspel är bara en i raden av utspel som ger en mycket rimlig förklaring till den rödgröna kollapsen.

Det är inte fallet att bara Miljöpartiet har hamnat i kläm på grund av Vänsterpartiets inflytande i samarbetet, även Socialdemokratern har stort ansvar i nederlaget och valet att ta med Vänsterpartiet. Min ståndpunkt har alltid varit att ett sunt samarbete hade involverat S-Mp med V som någon form av stödfunktion. Det här var den springande punkten och den stora orsaken till det rödgröna nederlaget, den domen gav väljarna. Förtroende är numera något som inte längre förvaltas av Socialdemokraterna, den rollen som de tidigare haft när de har stått och pekat finger mot de borgerliga med ambition att spräcka deras enighet. Enighet och sammanhållning är numera något som präglar borgerligheten. Historien är därmed bruten.

Med bakgrunden av den rödgröna splittringen och de borgerliga övertaget finns nu ett läge där både Alliansen och de fyra partierna enskilt måste fokusera på att fortsätta göra sig ännu mer intressant än idag. Populariteten måste byggas på förtroende för politik, viljan att förändra, ambitionen att fortsatt förnya sig och sitt parti, men även sin allians. Alliansen befinner sig i en mycket gynnsam situation, det borgar för ansvar för fortsatt förnyelsearbete.

Media: SvD.