lördag, november 20, 2010

När President Obama letade sig in på Svenskans redaktion

Det hett efterlängtade morgonkaffet börjar sakta sänka sig i kroppen. Insikten av det snötäckta landskapet utanför gör en påmind om de kyligare tider som nu kommer att råda de närmaste månaderna. En lördagmorgon som denna blir alltid intressant för en morgonpigg person som jag, nyfikenheten av vad som kommer att belysas i den mediala världen idag avgörs allt som ofta av vad som kommer på agendan på morgonkvisten. Inte helt oskadad, blev Svenska Dagbladet den första tidning som jag slår upp på min dator. Det kan tänkas vara skönt att sälla sig till något som borde ses som en av högerns bastioner i medievärlden.

Det som dock slår mig denna morgon är rubriken med stort R. Svenskan gör denna morgon ett stort nummer med den Brännpunktsartikel som har publicerats på morgonen. Nog förstår jag att någon smart strateg inne på pressavdelningen på 1800 Pennsylvania Avenue i Washington D.C. har varit medverkande till denna artikel. Men presidentens signatur är ju den som sätter signumet för denna artikel. Därför blir skenet av "Barack Obama, skriver på Brännpunkt" en särdeles uppseendeväckande rubrik. Svenskan är säkert medvetna om betydelsen av en slagkraftig rubrik, vilket säkerligen gör att många vill fästa blicken till vad President Obama har att berätta för oss svenskar.

Syftet är förstås ganska självklart. NATO-toppmötet i Lissabon håller alltjämt på, och jag nås på morgonen av att NATO har enats om ny strategi för att möta dagens och framtidens säkerhetsutmaningar. Det är ganska intressant att NATO har en förmåga att så snabbt enas om en ny strategi, kanske en hint till en halvkorrupt och politisk ineffektiv organisation som FN. Det slår mig ibland hur folk kan vara så pass negativa till NATO, en allians av demokratiska nationer, när ingen uttrycker oviljan att vara kvar i FN, fristaden för världens korrupta och totalitära diktaturer. Nu vill vissa självklart peka på de saker som exempelvis USA gör fel, men man måste alltid välja en spelpartner. Därför blir Sveriges närhet till NATO än mer viktigare, inte minst genom engagemanget i Afghanistan. Kanske den danske generalsekreteraren Anders Fogh Rasmussen vara den länken.

Det är trots allt vissa punkter som jag bemöts av ett viss mått av välbehag. President Obama har gjort det tydligt att han vill stärka USA:s roll och anseende på den världspolitiska scenen. Det får nog ses som hans starkaste kort i jämförelse med hans inrikespolitiska dito. Intressant är hans infall om vikten av den transatlantiska handeln, lite stickande i ögonen då hans främsta strategi genom finanskrisen har varit att försvara och stärka den inhemska amerikanska industrin, den allt mer protektionistiska hållningen som i mitt tycke är skadligt för handeln.

Det som dock är kärnan är två saker. För det första, engagemanget i Afghanistan. Det är förstås den springande punkten i NATO:s och ISAF:s engagemang den närmaste tiden. Det är genom de senaste årens allt större fokus på att inte bara förvalta utan också föra över ansvaret till det afghanska folket. 2014 kommer vara ett betydelsefullt datum för det afghanska folket, och ansvaret ligger tungt på att den övergången blir minimalt smärtfri. Sveriges närvaro spelar förstås stor roll, oavsett om den är militär eller civil.

Den sista punkten som belyses är förstås 2000-talets nya hotbild. Paradigmskiftet för nio år sen, den elfte september 2001, ändrade förutsättningar för omvärldens framtida utmaningar. Det är här som NATO har ett stort ansvar, det är också här som de har en möjlighet att stärka sin samvaro med andra stora aktörer som Ryssland. President Obamas mer pragmatiska hållning gentemot Ryssland är förstås en förutsättning för att gränslinjen mellan NATO och Ryssland kan suddas ut ännu mer. 2000-talets hotbild är gemensam både för NATO som för Ryssland.

Det är här som framtiden utmaningar ligger för NATO. Därför blir det viktigt för dem att stärka sin roll på den världspolitiska scenen, men också fördjupa samarbetet med andra stora aktörer, som EU och Ryssland, men även FN. Barack Obamas inlägg i den svenska pressen denna lördagmorgon är ett utspel med förhoppningar om ett gemensamt ökat ansvar för att möta dagens och framtidens utmaningar, där Sverige också ska spela en betydande roll.

Bloggar: Mats.
Media: DN, DN, DN, Exp.