söndag, december 26, 2010

2011 - En ny moderat berättelse?

I grunden har Olle Svenning rätt, men i sammanhanget fel. De ideologiska berättelserna må vara berättade för flertalet år sen. Men ideologier är inget man sätter bäst föredatum på, de sätter oftast sitt eget bäst föredatum. Socialismen är en ideologi som allt mer förpassas mer mot historiens bakgård. Passande, människor har idag inte krävt mindre omtanke till den andre, men de har krävt den i förhållande till att den personliga friheten inte äventyras.

När det kommer till Olle Svennings Marxvurmande blir jag lite förbryllad. Obrukbar i praktisk samhällspolitik, det har vi fått vårt kvitto, men en skarpsinnig analys? I grunden får vi göra en analys, vad är enligt Olle Svenning den söndersmulade kapitalismen? Sanningen ligger mycket i att kapitalismen som inte är söndersmulad som idé. Dock är förhållandet stat och kapitalism sedan länge förbrukat. Den finansiella krisen som är inne i sin andra fas beror inte på kapitalismen i sig. Den beror på att staten inte kan låta bli den. Först underlättar man för medborgare att skuldsätta sig upp över öronen. När de inte klarar av att betala, skuldsätter sig stater upp över öronen. I Sverige lyckades man stoppa fas 2, det blev Moderaternas och Alliansens räddning.

Nu fick Moderaterna den stämpeln under året, som det förvaltande och ansvarstagande partiet. Men här och från nu fortsätter en ny berättelse. I den beskrivning dör Olle Svennings tes om de döende berättelserna. Därför ska Moderaternas förnyelse varken byggas på ett trist men viktigt ansvarstagande eller gamla genomberättade ideologier. Den moderata förnyelsen finns långt bortom Rosenbad, det är medlemmarna men framför allt väljarna som ska skapa den nya samhällsberättelsen.

Med en viss nyfikenhet skådar jag Moderaternas senaste invit, "Vi vill ha din åsikt i julklapp". I grunden kan man undra, är de nymoderata idéerna slut? Inte alls, den nymoderata idén bygger inte på gamla profetior, den har alltid byggt på berättelser från samhället. Utan samhällets berättelser dör även den moderata förnyelsen.

Vad är mina förslag till den moderata förnyelsen? Självklart är det lyssnandet som ska var grundstommen. Jag har hört till flertalet berättelser om hur moderata och alliansföreträdare som har varit ute i samhällets verksamheter och har fått en god respons. Den goda responsen måste bygga på att man bjuder till, att låta dessa möten inte bara handla om att skapa sig en bild av vardags-Sverige.


Därför blir den moderata förnyelsen för 2011 den viktigaste fasen i det fortsatta moderata förnyelsarbetet. Låt oss ta avstamp i den idén, människor är inte mindre omhändertagande än förr, men de kräver allt mer inflytande över sin vardag. Kravet på inflytande finns överallt, i hemmet, på jobbet och på de övriga samhällsinstitutionerna. Den moderata idén ska präglas av människors inflytande på den. I grunden har Moderaterna alltid stått mot statens inskränkande på den personliga vardagen och inflytandet. En moderat förnyelse ska förstås bygga på denna grund, men den bygger även på att lyssna till omgivningen. De nya berättelserna skapas, men de berättas av folket.