tisdag, december 14, 2010

Är det läge att sälja ut allt från det rödgröna samarbetet?

En ensam mans misslyckade terrorgärning, det var allt för att Socialdemokraterna nu går ut och vänder ståndpunkt totalt i en av de mest laddade frågorna under förra mandatperioden. FRA-frågan är högst relevant i detta avseende, det finns en anledning till att det bedrivs signalspaning, Sverige är trots allt som justitieminister Beatrice Ask beskrev det, som en del av världen och inte immuna mot oproportioneligt våld.

Frågan kring SÄPO:s tillgång till signalspaning är under utredning, det är bra. Frågan om signalspaning blev en känslig sak, och är känslig i all rätt. Signalspaning ska få drivas, men under starka premisser att dessa förållningsregler inte förbigås, att vanligt folk kan lita till att spaningen används på rätt sätt och inte tummar på den personliga integriteten. SÄPO:s tillgång till signalspaning är en viktig aspekt.

Det är trots allt inget jag har emot att Socialdemokraterna ändrar ståndpunkt i denna fråga och gör en total kovändning. Det som förvånar mig är två saker. Dels att man nu tre månader efter valet fortsätter att sälja ut den politik som man gick till val på, dels att man nu sviker sina tidigare rödgröna kamrater, men också att insikten av en verklig händelse skulle få dem att ändra ståndpunkt.

Det är trots allt denna totala kovändning utan att ta grund i socialdemokratins ideologiska grund. Partiet har igen valt att sälja ut sin politik för att försöka skapa sig en bra situation i ett tragiskt läge. Tragiskt är det på många sätt, att Sverige har drabbats av ett terroristbrott, att en man har fått gå så långt i sin radikala övertygelse att han tog till en aktiv gärning.

Men lika tragiskt är socialdemokratins amöbaliknande hållning i dagspolitiska frågor i nuläget. Det är trots allt en fråga värd att diskutera, hur undvika att socialdemokratin blir en rörelse som formar sin politik efter det blöta fingrets metod, eller som bygger det på djup ideologisk grund.

Det är trots allt detta som inte ger särskilt stor trovärdighet till Socialdemokraterna i denna fråga längre. Morgan Johansson är en politiker som ger ett tveksamt intryck just nu. Det är ganska märkligt, en man en god möjlighet att överta ordförandeklubban efter mars månads partikongress. Vad Morgan Johanssons linje framöver nu blir, återstår att se. Att sälja ut politiska ståndpunkt efter ståndpunkt skänker inte trovärdighet. Inte helller att man gör det i en kontroversiell fråga i kölvattnet av det som har hänt.

Uppdatering: Morgan Johansson fick nu en knäpp på näsan av S-gruppen. Tämligen förväntat, men det skadar förstås hela partiet, när en en person som finns högt uppe i spekulationerna är ute och skapar rubriker är det förstås ett försök att försöka ta ett initiativ till en ny eventuell linje som Johansson kanske vill driva i en roll som eventuell partiledare. Det blev inte särskilt lyckat denna gång, motståndet mot utspelet och stödet för det egna kongressbeslutet vilar fortsatt tungt. Vi får respektera dem för det.

Bloggar: Björn, Johan, Tokmoderaten.