söndag, december 19, 2010

Demokrati handlar mer än om att hålla val

På något sätt är alltid ett parlamentariskt val något som man tar till för att försöka legitimera sin egen ställning. Det är egentligen inte tänkt att valet ska falla till ens nackdel, därför gör man allt vad man kan för att förneka och dölja eventuella motgångar. Burmas regim är ett exempel, Mugabe i Zimbabwe är ett annat exempel. I Venezuela använder Hugo Chaves folkliga omröstningar för att kunna legitimera sina inskränkningar i fri- och rättigheter. I ett land som detta garanteras det alltid bra förmåner för dem som håller sig på rätt sida med regimen.

Fallet i Vitryssland är en parodi i sig. Jag har själv många vänner som har varit över i Vitryssland och bevittnat vardagen för oppositionella, en del av dem har till och med fängslats. Det kan tänkas osannolikt, men Vitryssland befinner sig bara en tidszon från Sverige, så nära men ändå inte. Därför ter sig dagens presidentval liksom de många tidigare valen som en ren parodi, snarare än en demokratisk högtid.

Sanningen ligger snarare i det som jag försöker beskriva. Val används som en fasad för att legitimera sitt förtryck av oppositionella krafter i landet. Att hålla så kallade pseudoval innebär inte till att det demokratiska underskottet löses. Demokrati handlar om mycket mer än val, den enkla förutsättningarna, att få sprida sitt ord, på gator och torg, på internet eller i övrig traditionell media. Förmågan att kunna yttra sitt missnöje är en aspekt som är viktigt för att legitimera det demokratiska begreppet.

På det viset är Vitryssland bara ett exempel på hur man använder val som en fasad för att legitimera sitt eget styre, fortsätta på samma bana och göra allt för att strypa åt de krafter som hotar ens ställning. Kampen för frihet och demokrati tar aldrig semester, kampen för frihet och demokrati pågår på största allvar en liten bit från vår gräns. Vi lever alltjämt med föreställningen att trots att det finns de som uttrycker åsikter som vi inte tycker om, har vi det att acceptera, då det fria ordet besegras just med det fria ordet. Vitrysslands val får sig sitt mediala fokus, verkligheten känns avlägsen även om den är så pass nära oss.

Läs mer på Belarusbloggen.
Media: AB, AB, AB, DN, DN, DN, Exp, Exp, Exp, Svd, SvD, SvD, SvD, SvT.