lördag, december 18, 2010

Kan du inte svara? Ring en vän

Tänka sig, Ilija Batljan är ingen dåligt politiker, men att han har fällt missnöje över den politik somm hans parti har bedrivit, har inte undgått gemene politisk tyckare under både valrörelse och eftervalrörelse. Svenskt Näringsliv ser säkert vissa lokala S-profiler som potentiella guldgruvor, Sven-Erik Bucht som blev en profil för hela Haparanda när han fick självaste Ingvar Kamprad att etablera sitt IKEA-imperium i staden, förde Haparanda från en position som en kommun på dekis till en kommun på stark tillväxt. Ilija är också en sån profil, en person som fokuserat mer på sin kommuns än sitt eget partis bästa. Men han har förstås en agenda han vill föra fram i sitt parti. Hos vem han söker stöd är förstås en intressant följetong.

Att Socialdemokraterna skulle vara oförmögna att skapa sig en egen näringspolitik får ses som tämligen osannolikt. Men oförmågan att skapa en politik som attraherar och inte avskrämmer är den stora utmaningen för ett parti, på väg till att bli vilket dussinparti som helst. Därför blir hela historien intressant när en organisation som Svenskt Näringsliv, en organisation sedd som Moderaternas främsta hantlangare av mången konspiratorisk vänstersympatisör. Svenskt Näringsliv är en handlingskraftig och tonsättande organisation.

Att Svenskt Näringsliv försöker hitta kanaler för att få ut sin agenda är i sig inget förvånande. Organisationer som LO har tidigare varit framgångsrika i att omsätta sin politiska agenda i rena politiska reformer. Att SN gör likadant får inte ses som förvånande. Det får heller inte ses som kontroversiellt, då tillgången till röststarka lobbyorganisationer måste ses som en resurstillgång till de styrande politikerna. En källa till kunskapsinhämtande där politiker kan bygga sig en rimlig uppfattning utifrån. Vem vill ha en politiker som bara tar beslut bara på vad de tycker är bra för samhället?

Aftonbladets granskning av hur Svenskt Näringsliv och PR-organisationen Prime har lyckats lobba in SN:s agenda om en mer dynamisk och näringslivsvänlig politik som skulle riskera föra Socialdemokraterna ännu mer mot höger, är ju bara en ren beskrivning av den politiska vardagen. Kampen är hård, lobbyorganisationerna är många och villiga att föra fram sin agenda. Att Prime i synnerhet är slipade PR-människor är inget förvånande, Feffe och Co som har förmåga att lobba in allt från nya Alladinpraliner i juletider, till att hjälpa politiska lobbyorganisationer att få igenom sin agenda i partier sökandes efter en ny färdväg som attraherar gemene väljare.

Ilija Batljan har förstås en agenda att föra fram i sitt eget parti. Att Svenskt Näringsliv försöker sätta sin agenda är förstås förklarlig. SN bryr sig inte om simpel blockpolitik, utan har som förmåga att skapa en bred parlamentarisk konsensus kring sin agenda och sina förslag. Hur Socialdemokraterna formar en mer näringslivsattraktiv poltiik återstår att se. Hur väl Svenskt Näringsliv lyckas återstår att se. Socialdemokraternas försöka att forma en mer attraktiv näringslivspolitik kanske formas med hjälp av krafter utifrån, för har du inte själv svar kan du ju alltid ringa en vän.

Bloggar: Laakso, Peter A, Tokmoderaten.
Media: AB, AB, AB, AB, AB, Dagens Media.