torsdag, december 02, 2010

Kanske läge att gå med fullt ut

Jag har tidigare påpekat det märkliga faktum kring Sveriges förhållande till NATO och varför man inte har tagit steget fullt ut och blivit en fullvärdig medlemsnation. Sveriges förhållande är i mina ögon likt en nation fullvärdigt ansluten till organisationen. Att Sveriges starka band till USA och NATO blottläggs via de läckta Wikileaksdokumenten, bekräftar bara det faktum som är ganska självklart. Det är läge att sluta smussla och gå med fullt ut.

I grunden förstår jag inte varför man från svenskt håll måste smussla en fiktiv alliansfrihet och med det täta militära samarbetet med både USA och NATO i synnerhet. Genom Sveriges deltagande i NATO:s partnerskapsprogram har man spelat en viktig roll i internationella insatser. Afghanistan är bara en i raden av internationella engagemang, och det engagemanget ska man fortsatt hålla starkt.

Grunden i det hela är att jag tycker det är märkligt att man försöker hålla sig neutrala men ändå försöka spela en stark roll inom ramen för NATO:s operativa insatser. Det är alltid läge att diskutera Sveriges förhållande till NATO. I detta fall bör vi ta diskussionen ifall det inte är läge att gå med som fullvärdig medlem. Att försöka verka stå utanför samtidigt som man spelar en betydande roll i dess insatser känns ganska märklig. Sveriges band till NATO är starka, därmed vore det ganska accepterat att man också tar steget fullt ut och gör det fullvördiga medlemskapet en realitet.

Bloggar: Försvar och säkerhet, Tokmoderaten.
Media: AB, DN, DN, Exp, SvD, SvD.