måndag, december 13, 2010

När vissa skuldbelägger andra än gärningsmannen

Avlägsenhet har präglat min tillvaro under den gångna helgen. Att befinna sig ute på landet är ibland att befinna sig en bit från det som händer, där mobilsignalen inte är densamma som inne i stan. Dock ekar signalerna utöver landet, om den dramatik som har utspelat sig på Stockholms gator och som turligt nog inte fick värre påföljder. En mans horribla verk fick inte den verkan som han hade hoppats på. Tur för oss, men vetskapen om att vi är som alla andra, att även vi kan drabbas av terroristattentat är nu besannad.

Den man som genomfört denna gärning är förstås den man som bör skulden till det, fullt ut, ingen annan ska befläckas med det som gärningsmannen har gjort. Problemet är bara att debatten spårar ur och vissa försöker leda debatten till något helt annat, till och med skuldbelägga andra än den man som utfört gärningen. Jag hade gärna viljat undvika politiskt käbbel gällande denna fråga, men eftersom Sverigedemokraterna saknar all form av hämningar eller respekt till andra, blir det inte svårt att plocka upp den kastade stenen.

Skuldbeläggandet av Sveriges muslimer är inget annat än ett oansvarigt, fegt angrepp på en grupp människor i Sverige som förtjänar all respekt och tolerans. Vad som kommer utav skuldbeläggandet av muslimer blir bara en spiraleffekt. Tyvärr är inte Sverigedemokraterna smarta nog att inse att deras argumentation bara spinner på den radikalism som finns hos vissa extrema avarter som utnyttjar Allahs namn för sina illgärningar. Sverigedemokraterna tänker ibland lika kortsiktigt som en självmordsbombare. Förnärmad är bara förnamnet till Björn Söders Facebookkommentar:

"Det var bara en tidsfråga innan det som hänt i Sthlm skulle hända. Vi i SD har varnat för detta under flera år. Ytterst ansvarig för det som hänt är de sju andra riksdagsparterna, som rullat ut röda mattan för islams och muslimska fundamentalisters framväxt i Sverige. Islam är en pol. ideologi förklädd i religiösa kläder. Det är nu dags att bekämpa Islam på samma sätt som vi bekämpat nazismen och kommunismen."

Tack Björn för att du gör världens extremt radikala en tjänst. Har inte Sverigdemokraterna mer insikt än att inse att detta bör gör saken värre? Nej, trodde inte det. I samma läge som terrorn drabbar Sverige, spinner Sverigedemokraterna på den radikaliseringsvåg, för de är minst lika radikala som sina antagonister. Det är bara vi som förstår vikten, av frihet och öppenhet, tolerans och respekt för allas lika värde som gemensamt kan kämpa för de ideal som vi tror på. Då kan vi lämna de radikala människorna bakom oss, oavsett om det är terrorister eller Sverigedemokrater.

Bloggar: Soilander, Tokmoderaten.
Media: AB,
AB, DN, DN, DN, DN, DN, Exp, Exp, Exp, GP, GP, SvD, SvD, SvD, SvT, SvT.