måndag, december 27, 2010

På färd mot ännu lägre skatter.

"Detta är naturligtvis utmärkt, av flera skäl. Först som sist är det moraliskt rätt att vi som arbetar får behålla mer av vad som faktiskt är våra pengar. För det andra är det ekonomiskt rätt eftersom det tvingar fram effektiviseringar, och motverkar slöseri i offentlig sektor. För det tredje är det strategiskt rätt, eftersom samtliga oppositionspartier (minus det nu helt bortkopplade Vänsterpartiet) tvingas förhålla sig till den sjunkande skattenivån." - Johan Ingerö.

Vad som förväntas komma ifrån Moderaterna det kommande året lär bli något att se fram emot. Fokus på att arbete ska löna sig är en drivande aspekt som måste finnas kvar. Det är dock viktigt som Johan Ingerö påpekar, att detta inte bara handlar om att försörja någon annan, dvs staten, utan också sig själv.

Därav skulle det kännas sunt om man även fokuserade på vikten av självförsörjning. Samhället är inte skapat för att kunna ta hand om alla, men den kan ta hand om de som behöver det. Därför är det personliga försörjningsansvaret en viktig aspekt för de som står på god fot. Reinfeldts fokus på ytterligare sänkta jobbskatter får gärna skapa en press på de resurskrävande verksamheterna.

Vi har gått en bit ifrån tron att kombinationen hög skatt och är en förutsättning för god välfärd. Sanningen är ju att en sundare inställning till den offentliga verksamhetens resurser, att ansvaret för att fokusera samhällets resurser i de verksamheter som människor efterfrågar. Slöseri är aldrig bra, om det gäller privatkonsumtion på lånade pengar, eller slöseri med folks skattepengar. Folk har ändå gett politiker ett ansvar, att förvalta den del som skattebetalarna ger iväg varje månad.

Därför finns det också andra viktiga punkter att fundera på i den moderata förnyelsen. Det får aldrig bli grått och tråkigt. Att påpekandet om arbetslinjen inte döljer fokuset på mycket annat som är viktigt för svensk ekonomi. Företagsperspektivet är något som bör vara ett än mer tydligare fokus för inte bara Moderaterna, utan även för Alliansen. Moderaterna har vunnit löntagarna åt Alliansen, nu finns det andra grupper att befästa sin position hos.

Därför blir också fokuset på ekonomiskt ansvarstagande viktigt. Regeringen har visat det, kommuner och landsting måste också visa det. Höjda statsbidrag är ingen garant för att kunna leva vidare på samma spår. Att inte ta tillvara på sina goda förutsättningar nu, som i Sigtuna, är en taktik som till slut gör alla till förlorare.

Fredrik Reinfeldts fortsatta strövtåg för att erövra den mest tveksamme löntagaren att visa förtroende för den moderata linjen om lönsamhet för den som bidrar, fortsätter allt jämt. Men det bör också fokuseras på att pressa på i andra led. Om högskattestatens tid är förbi är det ett gott tecken, då är det bara att anpassa verkligheten efter det. Respekten för de som bidrar ska finnas tillsammans med respekten för en god offentlig service som fokuserar på effektivitet, tillgänglighet och kvalitet som finns till när man behöver den. Det är en ny tid som ska skapas.

Bloggar: Anders.