onsdag, december 22, 2010

Shekarabis smällkaramell två dagar före jul

Ardalan Shekarabi gör en passande liknelse:

"Vi socialdemokrater måste göra en egen samhällsanalys, och inte bara förhålla oss till borgerliga problemformuleringar"

Och passar sedan på att lansera ett förslag om kraftig sänkta skatterna i tjänstesektorn. I en och samma artikel försöker han distansera sig från borgerliga idéer, men när det kommer till förslagen är han tillbaka i samma ekorrhjul igen. Jobben var det som avgjorde valet, och som delvis avgjorde valet 2010. Därför är det alltid intressant att se den socialdemokratiska färdriktningen á la Shekarabi.

Det som faller i intresse är den skatteväxling som ska ske när man sänker arbetsgivaravgifterna, den osynliga skatten inom jobbsektorn. Innebär det här kanske att man går tillbaka till den gröna skatteväxlingen, måttliga höjningar på miljöskatter till förmån för större jobbrelaterade skattesänkningar?

Shekarabis smällkaramell är en i raden av förslag som osar lite Svenskt Näringsliv, man får väl säga att SN har lyckats påverka den politiska förnyelsen i Socialdemokraterna trots allt. En flört genom att vilja sänka arbetsgivaravgifterna torde ses som välkommet inom näringslivet.