tisdag, december 14, 2010

Värdet på socialdemokratiska löften - Lika med noll

Det gick inte vänta längre. Nu har inte Socialdemokraterna bara gjort sig beroende av Sverigedemokraterna, vare sig direkt eller indirekt, vilket de tydligt deklarerade innan valet att de inte skulle göra. Nu har de gått ett steg längre och gjort något som borde ses som en likvärdig synd som om en hindu skulle slakta en ko, man har gett Sd direkt inflytande genom att stödja ett av deras förslag.

Frågan i sig är relevant, man bör kunna ställa rimliga krav inom demensvården. Men jag vänder mig emot att dessa beslut tas i riksdagens kammare. Detta är av anledning av att oavsett om det gäller nationella riktlinjer, kommer kostnaderna inte att hamna på staten för att kunna uppleva dessa minimikrav. En pålaga genomdriven av staten, borde som Den hälsosamme Ekonomisten skriver, kompenseras av staten.

Men nu var det inte detta som saken handlade om. Nu har Socialdemokraterna deklarerat värdet på sina löften, vilket är lika med noll. Pajkastning i all ära, men principer är principer, men inte lika viktiga för dem som nu förlorade valet. Den ryggradslösa inställning som man tidigare har ingivit, att inte stå upp för sin politik och sina löften får sitt tydliga ansikte. Det är egentligen inget nytt, men det lär ta ett tag innan man kan ta löften från Socialdemokratin på allvar.

Bloggar: Broman, Lake, Magnus.