söndag, december 05, 2010

Vad för värde av informellt utbyte?

Sverige har informellt utbyte med USA, det enda som jag har som reaktion till detta är so what? Jag finner det inte särskilt överraskande, inte av att döma av det utbud av dokument som media försöker förstå sig på. Jag ska heller inte gröta in mig i detta träsk för mycket heller, pga av min mycket begränsade kunskap om just detta område.

För vissa är dessa samtal av högt värde.Det är mycket enligt min mening som dessa samtal bedrivs informellt. Vad som egentligen är nytt med dessa samtal går att fråga, om dessa samtal inte har bedrivits förut, när det har kommit till att kretsa kring eventuella terroristers förehavande, och vilken inverkan det skulle ha på Sverige.
Det är självklart att mer långtgående officiella överenskommelser mellan Sverige och USA skulle vara känsligare, det är ju det som går att peka på som orsaken till varför man inte har viljat dra det längre än nödvändigt, möjligtvis för att undvika en till känslig debatt i samma anda som FRA.

Det är en relevant fråga om vi via medier i överhuvudtaget kommer få tillgång till en relevant slutsats än de gripande av halmstrån som görs från olika redaktioner, vad för informellt utbyte som bedrivs, och om det är av intresse. Det är förstås av intresse om mer officiella utbyten skulle ske, ifall det skulle påverka svenskars möjligheter att röra sig över gränser, i det här fallet till USA. Den frågan är förstås känslig. Ett sånt samarbete skulle då självklart inte kunna hållas informellt, därför har man rätt förklarligen inte viljat gå vidare i de diskussionerna.

Rekommenderad läsning från Johan Westerholm, Norah och Mark.
Media: AB, AB, AB, DN, DN, DN, Exp, Exp, SvD, SvD, SvT.