onsdag, december 01, 2010

Vad kunde USA egentligen ha gjort för S?

Så här på lunchen kunde jag inte undvika från att spåna lite kring de senaste uppgifterna kring Socialdemokraternas strategi att försöka vända de dåliga opinionssiffrorna och envetet klamra sig fast vid sin hållning kring kriget i Afghanistan. Just den socialdemokratiska hållningen i utrikesfrågor har jag inga invändningar mot. Det var trots allt de som beslutade om att Sverige skulle delta, och svensk utrikespolitik under Göran Perssons tid står i skarp kontrast mot den agenda som exempelvis Palme bedrev.

Just detta med Afghanistan och hela den utrikespolitiska hållningen som Socialdemokraterna har haft och viljat ha, kom på sin spets under förhandlingarna mellan de rödgröna partierna. Den gemensamma överenskommelsen torde ses som en enorm besvikelse för många socialdemokrater, kanske för hela partiet i sig, bortsett från en och annan gräsrot och partifunktionär på vänsterkanten.

Därmed var det säkert lättande för många inom socialdemokratin när statsminister Reinfeldt bjöd in till blocköverskridande förhandlingar. Utan Vänsterpartiets extrema utrikespolitiska hållning som belastning kunde Socialdemokraterna nöjt förkunna tillsammans med Alliansen och Miljöpartiet om en Afghanistanagenda som föll dem i smaken.

Det blir då intressant med det faktum att Socialdemokraterna försökte få till pr-hjälp från andra sidan pölen, för att kunna vända den allt mer växande opinionen mot Afghanistaninsatsen. Socialdemokraterna borde ha skämts inför det faktum att den partner som de tog med trots allt, hade en agenda och en inriktning som gjorde många socialdemokrater missmodiga.

Det var trots allt inte en pr-manöver av USA som trots allt skulle rädda Socialdemokraterna från deras förfall. Intressant blev det faktum när många ser Nya Moderaterna som ett gigantiskt pr-trick, att Moderaterna är sig lik, särskilt med tanke på att Socialdemokraterna enligt uppgifter försökte rädda sina siffror med en pr-manöver. USA kanske inte kunde hjälpa dem, vilket är förklarligt. Socialdemokraternas kris var inte en utebliven pr-strategi, det var brister långt ifrån USA:s förmåga att påverka.

Bloggar: Fotolasse, HaggaJ, Martin, Tokmoderaten.
Media: AB, AB, AB, AB, AB, DN, Exp, SvD, SvD, SvT.