måndag, december 27, 2010

Vid politisk torka kan man...

....ju tolka en opinionsmätning. Således är jag tämligen trött på dem, inte minst med ett valresultatet är fortsatt färskt. Och sen, vad säger mätningarna egentligen. Trots de naturliga förändringarna ligger valresultatet ändå som en stark värdemätare för hur det politiska läget ser ut för tillfället. Valfokuset har släppts och de partier som vanligtvis faller tillbaka under mellanvalstiden, börjar tappa sina trogna stödröstare.

Sen är ju det här med stödröster. Alla de små partierna har de på ett sätt, Centern och Kristdemokraterna har sina i de moderata leden, Vänsterpartiet har de som övergett Socialdemokraterna för deras gir mot mitten. Vad som ska påpekas är att väljare är ett otroget folk. Valet landar snarare i det enskilda partiet än i vilket regeringsalternativ som är hetast. Det talar om man ser till Miljöpartiets ställning i svensk inrikespolitik. Trots allt är det väljarna som bestämmer och kan inte politikerna övertyga dem med sitt förutbestämda alternativ, är det bara att omformera sig för att finna en ny agenda.

M&M, Moderaterna och Miljöpartiet, de två partierna som dominerar den inrikespolitiska scenen just nu. Den moderata förnyelsen befinner sig ett gynnsamt men kritiskt läge, Miljöpartiet söker efter en ny ledartrojka att bära ansvaret och stödet vidare. Samtidigt finner sig de övriga partierna i något slags ingenmansland där färdvägen är lika lite utstakad som Vasaloppsspåren må vara för tillfället. Centern och Kristdemokraterna famlar fortfarande i sin förändringsprocess, Vänsterpartiet försöker hitta ett sätt att genomföra socialism 2.0, hur nu socialism kan tänkas vara modern och något för 2000-talet.

Vidare får vi finna oss i att detta är inget som förändrar läget nämnvärt. Partistrategerna bryr sig inte nämnvärt om dessa mätningar för tillfället, fokus ligger längre fram. Om man nu som en och annan socialdemokrat bekymrar sig över läget, eller finner en lätt överdriven skadeglädje gentemot sina politiska motståndare, 44½ månader kvar tills nästa val, blir läget som en gäspning i vintermörkret. Vi arbetar trots allt vidare.

Bloggar: Kent, Tokmoderaten.