torsdag, januari 06, 2011

Alliansfritts parodi

Uppenbarligen möts Martin Borgs utnämning till ledamot i statens kulturråd med bestörtning från många håll. Det märks tydligt från vänstern som nu tycks förlora greppet om en institution som sedan länge varit vänsterinfluerat. I grunden har jag svårt att förstås varför ska sätta en stämpel på vad som är kultur, men det finns ju gemensamma kulturella symboler som ska förvaltas.

Det som dock förvånar en är hur vissa i brist på seriösa argument försöker smutskasta olika personer. Att Alliansfritt och Robin Zachari är en av dem är inte särskilt förvånande. Genom att läsa igenom hans checklista, kan man göra några tolkningar.
  • Robin Zachari tycker uppenbarligen att det är fel att göra en dokumentär om slöseriet med skattepengar.
  • Robin Zachari tycker uppenbarligen att det är fel att påpeka när staters ingripanden i många fall förvärrar finanskrisen och
  • Robin Zachari tycker uppenbarligen att det är fel att en liberal tankesmedja påverkar samhällsdebatten. Ja, vad ska man säga?
Att vissa tycker det är fel att liberala och konservativa idéer påverkar samhällsdebatten kan jag förstå. Det här med yttrandefrihet är ju känsligt för en del, särskilt när det finns folk som inte tycker som en, som för Robin Zachari.