måndag, januari 17, 2011

Det är alltid lätt att peka på andra.....

....När man inte förmår att riktigt hantera sina egna bekymmer. Moderaternas övertag i opinionshysterin har nått nya nivåer. Tanken att M:s stöd skulle vara lika stort som oppositionspartier tillsammans, och det ena partiet var Socialdemokraterna, var för några år sen rätt osannolik. Från 25 procents underläge till 10 procents övertag, resan är lång och framgångsrik och förhoppningsvis lär den fortsätta.

Det får förstås inte överskugga den trend som de övriga Allianspartierna. Kd och Centern befinner sig i ett läge som inte är annorlunda än tidigare. Men jag känner mig förstås inte oroad. Dock skulle jag vara det om de totalt ignorerade faktum, vilket jag heller inte tror att de gör. De behöver trots allt en identitet likt en identitet som Moderaterna har sökt och funnit och som de nu vinner gehör för.

Men det är alltid lätt att peka finger på andra när det går dåligt för en själv, och man inte riktigt har lyckats öppna Pandoras ask i svaret på vad som ska rädda den sjunkande socialdemokratin. I all mening får Peter Andersson och Alliansfritts något tvetydiga inställning tala, det är en insikt om ens eget partis kräftgång, blandat med den froma förhoppningen om att Alliansen skulle vara slutkörda. Men förhoppningen är förstås att Alliansen befinner sig vid ett nytt vägskäl. Moderaterna kommer trots allt var drivande, men det överskuggar inte förväntningarna på deras Alliansvänner.

Bloggar: Lotta.