onsdag, januari 19, 2011

En stilla bris av förhoppning


Det är många gånger som jag har pekat på förhoppningen av att förnyelsen av Alliansen speglar sig inom alla partier och inte bara i mitt eget. Det finns en iver i att kunna framstå som framtidsinriktade och spännande, inte vara försvarare av det som har gjort, utan också visa på vad som gör en spännande för framtiden. I den bemärkelsen hamnar min gode vän MagnusAndersson helt rätt när han sätter huvudet på spiken för Centepartiets framtid. I sin kamp för att åter kännas som ett spännande parti är det just den identiteten som Centern behöver, inte ett försvarande av det som har varit och bröstandet för det som har gjorts.

I den tid som nu befinner sig både Centern och Kristdemokraterna i en gynnsam situation. I takt med att oppositionen famlar i sin roll, tappar mark gentemot Alliansen/regeringen, blir spelplanen mer öppen för Alliansen, och det är den ytan som nu måste täckas in. Det är förstås ett parti som vill se sig som Sveriges enda oppositionsparti idag, och det avseendet är sökandet efter identitet viktigt även för de rödgröna partierna som gick i däck under valet 2010.

Friheten är ingen som förlorar sin röst. Moderat Ungdomsförbundet är Sveriges främsta frihetsrörelse, idag finns det fler MUF-företrädare ute i kommun, landsting och riksdagen än tidigare. Centern och Folkpartiet kan säkert framstå som de starka liberala krafterna i riksdagen, men då handlar det förstås om vad som Magnus Andersson pekar på, en politik som gör en spännande för framtiden.

Det handlar om att Alliansens alla företrädare måste träda fram och stå upp för vad som är bra med Alliansen och alla dess partier. I sökandet efter en identitet är just de starkaste företrädarnas ansvar stort. Centerns, Kristdemokraternas och Folkpartiets företrädare i regeringskansliet bär ett stort ansvar för att bära fram sina egna partiers tankar och viljor för hur regeringen men även Alliansens politiska agenda ska utvecklas.

Idag är det partiledardebatt i riksdagen. Alliansen bär fortfarande upp ett stort stöd. Idag fortsätter den rätt urblåsta opinionshysterin med nya siffror som pekar rätt för Alliansen, 50,6%, men även för de mindre Allianspartierna som klamrar sig fast över fyraprocentsstrecket. Idag är det Mona Sahlin och Maria Wetterstrands sista debatt som partiledare i riksdagen, sentimentalt i ett tycke. En politisk epok är på väg mot sitt slut, hur socialdemokratin hanterar sin framtid är förstås deras ansvar. Dock finns förhoppningen om de goda vindarna för Alliansen, skapar en spelplan för att Alliansen och dess partier fortsatt ska utveckla sig.

Bloggar: Ankersjö, Löfström, Mårtensson, Tokmoderaten, Törnqvist.