tisdag, januari 11, 2011

Göran tar strid för välfärden


Göran Hägglunds vurmande för välfärdssatsningar framför skattesänkningar blir ett inspel som skapar utrymme för strid om vad det ekonomiska utrymmet ska användas till. I grunden kan man tycka att det riskerar skapa splittring inom regeringen, men jag är av en annan åsikt. Detta är egentligen det bästa för Alliansens utvecklings och fortlevnad. Går vi tillbaka i Alliansens begynnelse står det klart, Alliansen ska bygga på att alla fyra partier ska vinna på samarbetet, kompromisser är nödvändiga i dagens inrikespolitiska samhälle.

Det finns de som anser att Moderaterna äter upp resten av sina allianspartners, åtminstone om man kollar till Kristdemokraterna och Centern. Dock får det inte vara på det sättet diskussionen kretsar kring denna oro, ej heller får får det vara på det sättet att de andra partierna lever på Moderaternas framgångar. Göran Hägglunds kritik mot ytterligare skattesänkningar här och nu är ett sånt utspel som torde gå tvärtemot den linje som statsminister Reinfeldt och Moderaterna vill driva. Men jag känner ingen oro för detta.

Just det här är vad debatten inom Alliansen behöver, en gemensam agenda om att regera tillsammans, men med fyra olika agendor som ska stöpas ihop till en välanpassad politik som attraharerar väljare och gynnar alla parter. Just Göran Hägglunds prioriteringar handlar om det som är centrala frågor inom Kristdemokraterna och som faller inom Hägglunds eget departement. Därför blir det inte förvånande att han gör detta utspel. Säkerligen kommer utspelen från de övriga medlemmarna i Alliansen och vi kan se fram emot en intressant diskussion inom Alliansen om just vilken prioritering som blir regeringens.

Därför är Göran Hägglunds utspel, ett välkommet utspel och det är bara att se om hans eget parti stämmer in i utspelet. Inte bara för att rikta fokus mot sig själva, utan också mot de frågor där Alliansen trots allt har mycket att hämta in på. Med en allmänt nördig inställning, väntar jag in fortsatta reaktioner från Alliansens medlemmar. Det är just en utvecklande och konstruktiv sakdebatt som behövs.