måndag, januari 24, 2011

Hotet inifrån är Rysslands största utmaning

I takt med att Ryssland drabbas av ytterligare terrordåd, bevisas tesen ännu mer att hotet mot en gynnsammare utveckling i Ryssland ligger i det inre hotet. I mitt tycke, och där har jag alltid tyckt samma sak. Ryssland ser ingen anledning i nuläget att bråka för mycket med väst, de är mer angelägna att ta itu med sina interna problem, därför finns antagligen fokus på något helt annat. Situationen i Tjetjenien är en sak, situationen i Georgien och i områden Uzbekistan och Kirgizistan finns en ostabil situation, en situation mycket mer angelägen för Ryssland.

Den demokratiska utvecklingen gynnas förstås inte avd etta dåd mot helt vanliga människor. Dock bör det finnas ett samförstånd. Ryssland är idag en stor aktör igen på den ekonomiska och politiska världsscenen. Att bara sitta och räds utvecklingen i Ryssland är bara något icke handlingskraftiga skulle våga göra. Utvecklingen om sig inget hot idag, men väst behöver förstås finnas där och erbjuda Ryssland en länk till ytterligare samarbete.

Jag fick förra veckan en pik från en god kamrat som hade en annan åsikt i frågan. Jag ansåg i en diskussion att Ryssland idag inte var ett hot mot vare sig Sverige eller världen i vidare utsträckningen. Åsikten grundade sig just på att de interna hoten mot Ryssland är idag en större angelägenhet, men världsbilder kan snabbt förändras, därför ligger mitt förtydligande om att ingen bör tappa uppmärksamhet på det som händer på andra sidan Östersjön.

Därför ligger mycket av utmaningen att fortsatt vara öppen mot Ryssland, men även fokuserad på den utveckling som sker inom landet och id ess forna Sovjetrepubliker. En god utveckling i Ryssland blir inte bättre av att den interna säkerheten får sig ytterligare en törn. Dagens dåd är inte bara helt oförsvarbart, det är också ett tecken från de som tycks tjäna på en mer instabil tillvaro i Ryssland.

Till sist tar jag mig friheten att saxa in ett stycke från min gode vän Tokmoderaten, som ikväll bjuder på ett bra och eftertänksamt stycke:

"
Onödigt lidande är onödigt lidande oavsett var någonstans på jorden det inträffar och därför är 30, 40 eller 50 dödade och betydligt fler svårt sargade människor på Domedovo-flygplatsen precis lika förödande för mänskligheten som 30, 40 eller 50 oskyldigt dödade afghaner eller lika många som går åt på Haiti i spåren av jordbävningen där för mer än ett år sedan. Ryssar, tjetjener, georgier, haitier, kambodjaner, somalier - alla lika mycket värda, där nyheten inte bör handla om det var en eller två svenskar som strök med i Moskva ikväll. Det var människor, världsmedborgare - och alla är värda precis lika mycket sorg..."

Media: AB,
AB, AB, AB, DN, DN, DN, Exp, Exp, Exp, SvD, SvD, SvD.