fredag, januari 07, 2011

När alla andra har spekulerats bort

Det är intressant att ta del av de spekulationer som sker inför det avgörande partiledarvalet i Socialdemokraterna. Interna maktstrider har blivit spekulationer inför öppen ridå. Att förra valet skulle leda till en kvinnlig efterträdare, var tämligen självklar. Denna process som inleds är mer eller mindre oviss. Anledningen till det ligger mycket i att det inte har funnits en naturlig efterträdare. Både beroende på att brist på självklarra alternativ, men också på tänkbara kandidaters ovilja att stiga fram i rampljuset och göra allvar av sin kandidatur.

Det som är en skarp kontrast till den process som sker i Miljöpartiet, där jobbet som språkrör, särskilt på den kvinnliga sidan är en process som lockar många kandidater. Men Miljöpartiet befinner sig trots allt i en situation som är mer gynnsam än deras tidigare rödgröna samarbetspartner. Ett framgångståg är alltid mer intressant att köra en en skadeskjuten fartygskoloss som fastnat i någon svårstyrd vik i den politiska oceanen.

Den process som kommer utmynna i en extrakongress i mars kan få det slut som kanske många inte hade tänkt sig, men som kanske är helt nödvändigt. Sven-Erik Österberg, en person som allt mer nämns som en trolig kompromiss för att kanske inte föra socialdemokratin till nya höjder, men en person som har förmåga att allvarligt kunna lappa och laga s-maskineriet. Då blir Sven-Erik Österberg den kandidaten som inte har gjorts sig obekväm i någon av de falanger som har en tongivande roll i Socialdemokraternas utveckling.

Det kanske blir på det viset, att höger och vänster, fackförbund och broderskapare, kooperativ och gräsrötter nu samlas kring en kompromisslösning. För den naturliga efterträdaren kanske finns där ute, men gör inte sken av det. Det finns de som förstås vill spekulera kring andra personer, därför blir säkerligen Sven-Erik Österberg en person som till slut stiger fram. Den klassiska maktstriden som vi nu skådar, kan med all sannolikhet innebära att när alla möjliga kandidater har spekulerats bort, finns det bara en person kvar, kanske Sven-Erik.