fredag, januari 21, 2011

När man inte städar framför egen dörr

Uppenbarligen har Peter Johanssons intresse för Alliansen och dess ideologiska utveckling nått min näthinna. Detta har till min milda grad lett till att han idag går till ett intressant angrepp på mig och Alliansen och uppenbarar en valtaktiskt manöver. Jag må ha skrivit för luddigt, men jag tycker mig finna ett intresse från Peters sida. Det som når min näthinna idag är Peter stilla fundering, "kan man lita på Alliansen"?

Min uppenbara, rent barnsliga reaktion hade förstås varit, ja man kunde ju inte lita på de rödgröna. Uppenbarligen tänkte Johansson på det blev ett mantra under valrörelsen. Eftersom Peter vill sätta Sd-stämpel på två av regeringens ministrar, kan man inte undvika det faktum som lagts de rödgröna till last, och som kommer göra dem påmind under hela mandatperioden.

Eftersom Peter Johansson nu tillhör ett parti och en tidigare valallians som har gått från mantrat "aldrig, aldrig, aldrig", till något som borde likna "alltid, alltid, alltid" blir det förstås lite magstarkt när han nu försöker sätta en stämpel på Alliansen som en allians som man inte går att lita på. Mantrat som myntades på partikongressen, i första majtalet och på valvakan är inget löfte som nu gäller, eftersom nu de rödgröna återigen vill låta Sverigedemokraterna få inflytande i frågan kring försäljning av de statliga bolagen. I en snabb handvändning har Socialdemokraternas devis förvandlats till något som borde liknas vid:

"Vi ger alltid Sverigedemokraterna inflytande – alltid , alltid någonstans, alltid! Och det gäller också passivt inflytande."

Eftersom Peter funderar kring frågan "Kan man lita på Alliansen", sitter jag trots allt i min självgodhet med insikten, "vi kunde i allafall inte lita på de rödgröna".