torsdag, januari 20, 2011

När vissa hanterar kriser söker andra utveckling

Maud har nu gått ut och proklamerat att hon prioriterar andra skattesänkningar före ett femte jobbskatteavdrag. Därmed kan man se en klar åsiktskillnad inom Alliansen, inte förvånande, det är lite vad jag har förväntat mig. I sökandet efter en utvecklad agenda är detta inget som handlar om att alla ska tycka likadant. Det var heller inte grunden med Alliansens bildande, syftet var att hitta en lösning som passade alla och som gjorde alla att de skulle känna sig som vinnare. Kritiken mot Alliansen kommer ligga i huruvida de förmår att utveckla sig i en version 2.0, dock måste man när man kritiserar sitt eget partis utveckling inom Alliansen, komma ihåg en sak. Alliansen gjorde de borgerliga partierna valbara.

Det som får mig förstås att inspireras lite är utomstående personers tyckande. På kvällskvisten noterade jag att Peter Johansson på sitt röda berg nyfiket noterar den debatt som försiggår inom Alliansen. En stilla förhoppning om påbörjade skakningar på under däck, det är förstås fallet att Peters eget skepp, de rödgröna brakade in i isberget långt innan deras alliansskuta var färdig och valmanifest kunde presenteras. Alliansen befinner sig dock i ett vägskäl, men till skillnad andra är det inte en kris som ska hanteras, utan de utmaningar som framtiden ställer som ska lösas. Därmed förstår jag Peters fascination över de fyra allianspartierna vilja att utveckla samarbetet i sin riktning.

"Andersson vill se mindre av Allians och mer av Centern. Böhlmark anser att Allianspartierna måste måste stå upp för Alliansen och därmed de politiska kompromisser som där görs, men samtidigt vill han se en framtid där Alliansen utvecklas (i enlighet med Andersson), dvs frångår sina gamla uppgörelser."

Det som dock Peter Johansson tycks frånse, är att inget parti tjänar på gjorda uppgörelser i all framtid. Det handlar inte om att frångå gamla uppgörelser, utan söka framtidens utmaningar och hitta nya effektivare lösningar. Hur skulle folk reagera om Sony trodde att en Walkman skulle fungera för all framtid, när Apple skapade 2000-talet banbrytande idé, Ipoden? Ingen möter framtiden med gamla verktyg. Det kan förstås vara en företeelse i Peters eget parti, men inget som dock få påverka Alliansen. Det är därför som Alliansen inte får bli de nya gråsossarna, en allians som bara regerar på sin egen nöjdhet med vad som har åstadkommits, utan att de fortsatt känn som färgstarka och nyskapande.

Det är därför som jag fortsatt ser hur se hur Alliansens medlemmar sonderar terrängen och lägger ut sin taktik över hur de vill utveckla Alliansen, men också sitt eget parti. Moderaterna har hittat sin melodi, men är förstås inte nöjda. Det återstår att se hur de övriga partierna löser sin framgångsgåta. Vissa är förstås lite avundsjuka över hur vissa kan fokusera på politisk utveckling, snarare än ideologisk krishantering. Jag är trots allt nöjd med med insikten att den politiska utvecklingen nu har tagit fart, på vissa håll.