tisdag, januari 25, 2011

Om att ta makten och behålla den


Förmåga att vinna val och leda regering. Den kravprofilen ska tydligt sitta på en socialdemokratiska partiledare, när man lyssnar till partifunktionärer som vill bidra till skapandet av en kravprofil för den nye socialdemokratiska partiordföranden. Huruvida den profilen stämmer in på Sven-Erik Österberg, ligger på valberedning och stämmombud att avgöra. Att Nuder enträget säger nej, är förstås ett tecken på att ingenting känns riktigt självklar. Som politisk motståndare känner man både behag och obehag kring en person som Nuder. Om han skulle skapa förtroende är en sak, men han skulle säkert kunna ge Reinfeldt och Borg en match, och det är vad lite vad svens inrikespolitik saknar, en handlingskraftig oppositionsledare.

Att den socialdemokratiske statsvetaren Ulf Bjereld nu betecknar detta vid hela havet stormar, är en beskrivning på att valberedningen nu har ett mycket svårare arbete att fokusera, utan måste se över vad det finns för möjliga kandidater att plocka upp. Att detta öppnar för det lite mer osannolika får man väl tolka som mer potentiellt. En kandidat som tidigare har pekats ut som en outsider kan nu komma in i de centrala situationerna.

Att vara en person som har förmågan att anamma det vänsterpartistiska valmantrat "håll ihop" blir också ett tecken på att det blir en person som finns någonstans i mitten och inte en tydlig profil vare sig vänster eller höger. Hur det påverkar de två tidiga kandidaterna Mikael Damberg och Veronica Palms chanser till att bli valda blir valberedningens dilemma. En falangperson är nog inte det som Socialdemokraterna behöver.

Hur hela havet nu kommer att storma avgörs av hur valberedningen väljer att hantera sitt arbete och de 26 skrivna kravprofilerna som har skickats in från samtliga partidsitrikt. Valet av ny partiordförande, svaret på vem som blir vald, ligger med största sannolikhet i den gemensamma beskrivningen. Huruvida Sven-Erik Österbergs eller någon annans förmåga att göra det typiskt socialdemokratiska, att vinna val och leda landet, eller skämtsamt ta makten och behålla den blir till valberedning och stämmoombud att ta ställning till. Det är trots allt sammanhållningen som saknas i denna tid.