torsdag, januari 13, 2011

Primegate, dags för halshuggningen?

Bild: Aftonbladet
Innan jag ger jobbet min största uppmärksamhet kan jag inte undgå den process som nu verkar få sitt lilla crescendo. Primegate är som ett huvudbry för alla de sossar som skyr utomstående opinionsbildare och lobbyisters påverkan av partiet. Dock blir det lite skruvat när man nu ställer till med en regelrätt offerritual, där Niklas Nordström i fråga ska få bära hundhuvudet för Svenskt Näringsliv och Primes försök att påverka den socialdemokratiska interndebatten.

Det blir förstås till den helt osynliga partiledningen att nu ta till orda om hur man vill gå tillväga. Socialdemokraterna i Stockholm har nu funnit det rimligt att föra ärendet upp på högsta nivå. Det är dock ganska talande om hur partiet i sig agerar när det kommer till hantera obekväma röster. Niklas Nordström, tidigare SSU-bas har gjort sig till besvär för många inom partiet.

Vad som dock ligger i Nordströms intentioner, han är trots allt medlem i ett sargat parti och ett parti som nog behöver alla sina medlemmar. Det är trots att Niklas Nordström i fråga har retat upp många socialdemokrater runtom i landet, inte bara i hans eget distrikt. Just härvan som de ser det, med utomstående lobbyisters sällsynt skickliga förmåga att påverka den socialdemokratiska interndebatten är en fars som Niklas Nordström riskerar att få bära hela ansvaret för. Det är bara frågan om den allt mer handlingsförlamande partiledningen som har tungan på vågen, om Nordströms huvud ska huggas.

Bloggar: Mats.