söndag, januari 30, 2011

Som om inget hade hänt


Maud gör på något sätt ett nyanserande kring sitt uttalande från igår, där hon i rena ordalag skyllde Centerns bakslag på Moderaternas utbredning. Om det skulle vara fallet, är det då inte Moderaternas fel, utan det som Carl Bildt fyndigt påpekade, väljarnas fel. Det var ju väljarna som valde att rösta på Moderaterna i nästan sex gånger så stor utsträckning som Centern, men att skylla på väljarna skulle ju vara ännu dummare än att skylla på en koalitionspartner.

Nu är det dock inte fallet att detta faller oberört. Det hon vill påvisa är det som alla andra inklusive moderater och CUF:are, att felet är enbart Centerns. Inom den ramen faller även Mauds utlåtande idag om att, "Ansvaret för Centerpartiets valresultat är vårt, och ingen annans. Därför är måste vi nu fortsätta vårt förnyelsearbete. I alliansen är det viktigt att vi står fast vid devisen alla ska vinna alla ska bidra, vilket vi är överens om. Det är bra för alla fyra partier i samarbetet". Bra där, funderingen ligger dock kvar, varför sa hon inte det istället för att skylla på andra?

Till råga på Mauds gnäll på Moderaterna igår, finns det nu ett läge för Centern att helt och hållet fokusera på sin förnyelse. Att Mauds avsteg stannade upp arbetet en dag, får ses som en parantes, men jag kan tyckas undra hur detta påverkar Mauds ställning inom partiet och Alliansen. Därför bör hennes fokus ligga i samma läge som Göran Hägglund. Det är fokus på förändring, och ansvaret är helt och hållet deras eget.

Att Centerns väljarbas förändras är inte heller ett problem. Att Centern går allt bättre i Stockholm, är inte ett problem för Centern. Det är ett tecken på att Centern också har en politisk agenda som passar bra även i storstan. Det är den urbaniseringsprocess som nu Centern nu genomgår, de framgångar som de skördar i Stockholm kan ses till mycket som en värdemätare för hur Centern ska förändra sitt arbete ute i de traditionellt starka Centerområdena, som Halland och norra Gävleborg till exempel.

Att skapa Bonde 2.0, det gamla bondepartiet med en storstadsagenda i bagaget, en förmåga inte för att sudda ut sitt förflutna, utan att bredda partiet i sin helhet och bli intressanta även för de som inte var grunden till partiets bildande, är Centerpartiets utmaning för framtiden. Idag innehar Centern en borgarrådsplats i Stockholms Stad. Per Ankersjö fyller den ansvarsfulla rollen som nu Centern har lyckats få. Därmed skapas en grogrund till fortsatt utveckling av centerpartistisk storstadspolitik.

Därmed finns fokus att nyansera sin agenda och se sina nya vinningar i storstan som en fördel, tysta de belackare, både i egna led samt i motståndarled som tycker att Centern har övergivit landsbygdspolitiken för Stockholms innerstad. Felet ligger inte i det, men den framgång som byggs i Stockholm, bör vara en inspiration för Centerns förnyelse, inte en belastning. Framgången i Stockholm visar på att det finns utvecklingspotential i det gamla bondeförbundet, numera urbana Centerpartiet.

Bloggar: Ekonomisten, Germund, PLC, Röda Berget.