lördag, januari 22, 2011

Sven-Erik eller Veronica, eller ja vem?

Foto: Scanpix/SvD.

Den interna filtreringsprocessen inom bland de de spekulativa partiledarkandidaterna inom socialdemokratin går vidare. Jag tar avstamp i den undersökning som nu den politiske nestorn K-G Bergström nu upphöjer till en vägledande undersökning om hur prognoserna tycks slå framåt den avgörande partikongressen i vår. Det är två personer som nu kommer fram ur den interna processen, två personer som under den senaste veckan har lyfts fram i den interna men ändå rätt öppna process om nu bedrivs inom socialdemokratin. Att detta tar mycket fokus inom den inrikespolitiska rapporteringen är något som vi tycks få pågå framtill vi har det slutgiltiga valet. Men ändå finns det andra där som lurar och racet mellan de två kanske tydligaste kandidaterna.

Lena Sommestad är en av de kandidaterna som lurar i depåerna. Eftersom Lena i fråga är en aktiv aktör i den interna debatten, blir hon en kandidat som många tycks vilja lyfta fram. En erfaren men ändå oslipad diamant som skulle bli ett val för de valda ombuden att ta ställning till. Att anta ett förstahandsval har inte varit förekommande i de senaste två partiledarvalen inom socialdemokratin. Varken Göran Persson eller Mona Sahlin var ett förstahandsval, inte ens ett andrahandsval i mångas inklusive mitt tycke. Att Lena Sommestad nu träder fram, får inte ses som något förvånande.

Pär Nuder, vem kan egentligen undgå denna Pär Nuder? Ganska självklart, eftersom Pär är den enda som antar det socialdemokratiska mantrat i att upprepa orden "Nej tack!", inte bara en, utan två, eller tre, eller ja hur många "Nej tack!" är det nu? Pär Nuder förpassades från den politiska hetluften inom socialdemokratin efter Monas intåg, därför blir hans ansvar för det senaste socialdemokratiska debacklet noll. Ingen vill egentligen släppa Nuder som en kandidat, därför förblir han fortsatt en gestalt i de pågående partiledardiskussionerna inom socialdemokratin.

Men det blir till synes en kamp mellan höger och vänster, eller rättare sagt mitten och vänster. Med Veronica Palm som växte upp i den politiska vänsterfåran inom SSU, mot den mer pragmatiske Sven-Erik Österberg, en mittensosse främjat enligt mitt tycke från den falangstrid som präglade ungdomsförundet under 1990-talet och som Veronica Palm var en del av. Huruvida de striderna nu bärs fram i dagens socialdemokratin återstår att se. Vad hände egentligen med Mikael Damberg?

Men fortsatt finns en förhoppning om att idédebatten inom Moderaterna och även inom Alliansen och dess övriga tre partier ska få mitt absoluta fokus under den kommande tiden, inte bara för att de kan, utan måste lägga fokus på detta. Dock förblir spekulationerna fortfarande en central diskussionspunkt inom den inrikespolitiska vardagen. Ingen vill ju undgå en intern maktkamp inom socialdemokratin, inte minst när de självklara kandidaterna kanske inte känns riktigt självklara.

Bloggar: Göran, Högberg, Kent, Tokmoderaten.
Media: AB, AB, AB, DN, Exp, Exp, Svd.