lördag, januari 29, 2011

Var och en äger sitt eget öde

Film lånad från "Din ledamot i riksdagen". Lyssna även på radioversionen.

Jag hade egentligen inte förväntat mig det här. Men efter en i mitt tycke tydlig valanalys tyckte jag nu att det fanns en rimlig anledning till Centerpartiets kräftgång i det senaste valet. För mycket fokus på siffror och kommatecken enligt valanalysens företrädare och Centerpartiets stjärnskott Annie Johansson, för lite väljare i centrum, bristen på öppna och gemensamma mötesplatser var ljuspunkter som man också bör rikta fokus emot inför valet 2014.

I grunden äger alla partier sitt eget öde. Att gnälla på att andra stjäl fokus från någon annan, hjälper inte i längden. Därför är det mycket förvånande att Maud Olofsson går ut med denna kommentar att Moderaterna stal mycket fokus från Centerpartiet under det senaste valet. Grunden till Moderaternas förändring efter 2002 var inte att man skyllde på andra, utan försökte se felen till de dåliga genomslagen.

I detta avseende, att Maud ny tycks skylla ifrån sig en del på Moderaterna, blir fokus tyvärr lite missriktat. Moderaterna skyllde inte på Folkpartiet för att de tog fokus på den borgerliga sidan 2002, Socialdemokraterna skyllde minst sagt inte på Miljöpartiet för att de tog mycket positivt fokus i av de rödgröna partierna i det senaste valet. I grunden skjuter Maud Olofsson ett stolpskott i detta avseende. Jag är nog en av de som är lite besviken på detta uttalande från Mauds sida.

Var och en äger sitt eget öde. Eftersom Kristdemokraterna nu fokuserar mycket på sin egen utveckling befinner de sig i en mycket mer gynnsam fas än vad Maud Olofsson har satt sig i. Grunden till framgång är att se till sin egen förmåga att nå ut. Receptet för framgång är att framstå som relevanta för väljarna, förändra sig själva om irrelevansen blir talande för partiet i fråga. Moderaterna lyckades med detta, det är bara för Centerpartiet, inte minst för Maud Olofsson att inse detta.

"Ingen ska tvivla på att vi är schysta lagspelare i alliansen. Vi inser alliansens betydelse för Sveriges utveckling. Men ingen ska heller tvivla på att vi finns i svensk politik för att företräda våra värderingar, vår egen politik och ingen annans."
- Göran Hägglund på de pågående kommun- och landstingsdagarna i Norrköping.

Att fokusera på sitt eget öde, inte skylla ifrån sig på att väljare är missförstådda, att andra samarbetspartier tar för mycket plats, hjälper inte den enskilde lagspelaren i en koalition som Alliansen. För att Alliansen ska kunna utvecklas och framstå som fortsatt relevanta, krävs att varje enskild lagspelare också fokuserar på sin egen utveckling. Ett lag kan inte bäras upp av en enskild spelare. Ett lag kan behöva sin egen Zlatan, men Zlatan blir inte komplett utan kompetenta som förstås spelets förutsättningar och de utmaningar som ligger framför en.

Mauds inspel hoppas jag blir ett onödigt avsteg i den förändringsprocess som nu är nödvändig och som valanalysgruppen har insett. Det är bara att träda in på planen igen och försöka förändra sig, inte skylla på andra. Moderaterna förändrade sig inte bara för att de borgerliga skulle framstå som regeringsdugliga, de förändrades för att de skulle framstå som relevanta inför sin väljare. Framtiden för Centerpartiet, utvecklingen för Centerpartiet äger Centerpartiet själva.

Bloggar: Göran, Högberg, Kent, Magnus, Tokmoderaten.