onsdag, februari 23, 2011

Alliansfritt ljuger, antalet komvuxplatser har ökat

Jag kan förstå att Alliansfritts nya skribenter försöker hitta sina metoder för att nå ut. Trots de gick det lite väl för snabbt när man skulle kommentera LO-tidningens reportage om Komvux. Det gick så pass snabbt att man inte kollade upp hur det egentligen låg till med antalet Komvuxplatser, utan var tvunget att dra till med en ren lögn för att få tillfälle att kasta skit på regeringen. Tomas Tobé skriver:

"Antalet utbildnings- och omställningsplatser har förstärkts för 2010 med resurser motsvarande hela 180 500 helårsplatser. Det innebär bland annat:

- 30 000 fler praktikplatser
- 18 300 fler platser i yrkesvux/komvux
- 37 200 fler i jobb- och utvecklingsgarantin
- 54 000 fler i jobbgarantin för unga
- 10 000 fler platser på universitet och högskola
- 4 500 fler platser i yrkeshögskolan
- 40 000 platser i Lyft
- 6 000 fler med nystartsjobb m.a.a. fördubblad kompensation"

Vidare utökas antalet platser med drygt sexton tusen under 2011-2014. Meningen med arbetsmarknadsåtgärderna var att de skulle dras ner på under högkonjuktur och utökas under lågkonjuktur, Socialdemokraterna tyckte annorlunda. Så lätt var det att leta upp, men då hade det inte blivit någon story för Alliansfritt, inte utan att behöva ljuga.