tisdag, februari 15, 2011

Att defribilera en betongkoloss - första analysen av kriskommissionens rapport


Jag kom över den socialdemokratiska kriskommissionens valanalys på morgonkvisten. Detta är alltså rapporten som ska bringa klarhet i varför det gick som det gick, en arbetarrörelse som växte sig starkt, särskilt under 1920- och 30-tal, blev en central del av svensk politik under 1900-talet, men som under 2000-talet har fallit tillbaka som ett parti som ses som något tämligen omodernt. För lång tid av regeringsinnehav, bristen på nya idéer och ett fokus på att förvalta makt och regeringsinnehav snarare än att försöka beskriva de nya samhällsproblemen och våga förändra sin politik.

Jag har inte hunnit gå igenom rapporten ännu, det tar sin tid, längre en en vardagsmorgon. Men jag skummade igenom kriskommissionens rekommendationer, och det är en läsning som det borde vara. Det är en hyllning till vad socialdemokrati står för dem, det är kritik mot de reformer som nu genomförs av Alliansen, men också lite kritik mot hur Socialdemokraterna har betett sig och hanterat samhällets förändringar under senaste tid.

Jag fäster mig ganska mycket vid en mening, "Om politiken träder tillbaka blir resultatet inte ökad frihet för den enskilde, utan bara att andra maktgrupper - exempelvis starka ekonomiska intressent träder in istället"- Ja, eller att människor får större frihet att styra sina egna val i vardagslivet, val av skola, val av vårdgivare, själva få bestämma föräldraledigheten. Socialdemokraterna har en udda syn på frihet. I många delar är det deras syn att politiken skapar frihet, snarare blir det friheten att slippa välja, därför politiken kan göra det åt sig.

Dock finns det lite andra intressanta aspekter, särskilt den med fokus på välfärdens aktörer. "När nya aktörer etablerar sig inom välfärden medför det mycket positivt, men det vaxer nya frågor". Man kan ju fundera kring hur deras tidigare rödgröna kamrater i Vänsterparter ställer sig till detta. Meningen avslutas dock med en rimlig slutsats, att innehåll och finansiering ska skapa likvärdighet och kvalitet.

Det som dock står i centrum i kriskommissionens rapport är den gamla vanliga klyschan, "jobb åt alla". Det är ganska naturligt för en gammal arbetarrörelse, jobb ska all ha, men instrumenten för jobbskapande har varit det mest kritiska området för socialdemokratin. Olönsamheten att arbeta var en springande punkt till att Moderaterna kunde plocka åt sig den frågan under valet 2006. För generösa bidragssystem, speciellt för de i arbetsför ålder, med arbetsförmåga som inte arbetade. Det är en utmaning även för Alliansen, man har nått en bra bit på vägen, trots det har man en bra bit kvar.

Detta blir dock en första reaktion på den valanalys som kommer släppas idag och som jag fick ta del av, fler analysera av rapportens olika delar är att vänta. Jag får väl tacka Ulf Kristoffersson på Tv4 för generositeten att läcka ut rapporten i god tid innan presskonferensen. Idag ska det bli intressant att lyssna till vad de har för kommentarer kring sin rapport. Hur rapporten implementeras i rörelsen blir en framtida fråga, hur kritiken mot det som inte blev bra, leder till förändringar i den socialdemokratiska politken återstår att se. Hur stora förändringarna bland de socialdemokratiska företrädarna blir, är också en framtida fråga. Förmågan att väcka en fallande rörelse är socialdemokratins utmaning för framtiden. Att defribilera en betongkoloss, blir min lite cyniska och lite retfulla rubrik.

Media: AB, AB, AB, Exp, SvD, SvD, SvD, SvD, SvT.