fredag, februari 04, 2011

Att nöta ut en diktator

Det känns på något sätt som det är något på gång. Den svaga förhoppningnen om att situationen nu håller på att få en lösning. Det är en naiv förhoppning, men inte mindre än en förhoppning ändå. Det som Svt Debatt gjorde igår gällande den svenska debatten om konflikten i Egypten, var inte särskilt lyckad. På något sätt lyckas Svt sätta skiljetecken mellan demokrati och islam, vilket förstås är olyckligt. På något sätt bör det finnas en lösning till ett samhälle där båda kan vara i samklang med varandra.

Det som har varit det svåraste i dessa händelser är att egentligen tyda något skillnad mellan höger och vänster, kristna som muslimer. Det här ter sig mer som en gemensam kamp för demokrati, mot diktatur. Den möjligheten måste vi stå upp för. Oftast blir jag lite förbryllad när det kommer till diskussion gällande islamisering, det tenderar att gå överstyr, att islam behandlas som något dåligt. Detta är inte fallet, konflikten handlar inte om detta, och främjandet för demokrati och öppenhet är vad som man bör fokusera på, istället för att oroa sig för att andra krafter ska spela ut aktörerna mot varandra.

Fredagen blir liksom förra fredagen en avgörande dag. Utnötning är det som står på agendan, Mubarak ska tröttas ut och en övergångslösning ska få regera fram till valet. Valet i sig är det som är det viktigaste, det är förutsättningen för en stabil utveckling, mot ett mer demokratiskt och öppet Egypten. att fokus riktas mot Mubaraks avgång är förklarlig, men blicken måste också riktas längre fram.

I kampen för demokrati är det även viktigt att värnandet om yttrande- och pressfriheten står främst. För att världen ska vara medveten om händelserna. För att röster ska nå ut, är det viktigt att värna de krafter som för ut denna information. Journalisters utsatthet i Kairo är oacceptabelt, detta är genom journalisters och twittrares ögon som vi får förmedlat vad som händer på marken. Utan dessa krafter blir isoleringen för omvärlden talande, det är inte det som Egypten behöver i nuläget.

Om detta innebär att Mubarak nu eller senare träder tillbaka är en tidsfråga. Det kommer inte vara fallet att folk ger upp. Detta är en unik situation, människor oavsett ideologi, oavsett religion har gått ihop. Det är ingen kamp för vare sig liberalism eller socialism, det är ingen religiös kamp. Kampen för demokrati är det som är det viktigaste. Det fokus måste även vi ha, att främja Egyptens möjlighet till demokrati och öppenhet, inte främst oroa oss för annat. Att fokusera på demokrati överbygger vi de hoten.

AB: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
DN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Exp: 1, 2, 3, 4.
SvD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
SvT: 1, 2.