måndag, februari 21, 2011

Behovet av ny ekonomisk reformagenda för Alliansen


Efter att ha läst igenom Per Altenbergs artikel på SvD, kan jag inget annat att säga att detta är en artikel värd att lägga på minnet när det kommer till Alliansens fortsatta utveckling. För att inte Alliansen som koncept ska dö ut som idé krävs en ny idépolitisk debatt bland dess fyra partier. Eftersom få borgerliga bloggare inte tycks ha snappat upp denna artikel, gör jag mitt försök att lyfta denna i många avseenden genial och viktig artikel.

Den ekonomiska politiken har i många avseende kretsat kring en person, Anders Borg. Med Anders Borg som finansminister framstår bilden av ansvarstagande och sunt ekonomiskt hanterande. Det har varit räddningen genom finanskrisen. Dock sker förändringar i samhället, tillväxtsiffrorna pekar spikrakt uppåt, sysselsättningen pekar nedåt enligt nyligen släppta SCB-siffror. Detta kräver förstås en mer aktiv finanspolitik, därför krävs en ny debatt om utvecklingen av Alliansens ekonomiska politik.

Därför blir Per Altenbergs artikel just den artikel som pekar på behoven av vart den ekonomiska reformagendan för 2010-talets Allianssamarbete. Behovet av en nyansrik debatt är i många avseende stor, att Altenberg med kollegor sjösätter projektet Libereko är just ett projekt i tiden. Det som Altenber pekar på är viktiga aspekter som bör prägla Alliansens fortsatta ekonomiska reformagenda.

Av just den anledningen blir första problemet tydligt, Alliansens senfärdighet med att slopa värnskatten. De fyra steg som har genomförts inom ramen för jobbskatteavdraget har varit nödvändig trots LO:s tvivelaktiga motstånd mot den, en reform som gett mer tillbaka i plånboken än den reallöneutveckling som har skett. Men värnskattens avskaffande är viktig, inte minst för att motverka flykten av kompetens, en skatt som inte ger finansiella fördelar, men som med dess avskaffande nu enligt flera studier skulle leda till ökat skatteintag.

Det som är det andra och tredje problemet är just det som motverkar en större flexibilitet inom jobb- och bostadsmarknaden. Alliansens idédebatt måste syfta mer till att luckra upp och förenkla för både jobbskapande och rörlighet på arbetsmarknaden. Gårdagens melodi att låsa fast människor i en falsk trygghet fungerar inte på dagens allt mer utsatta arbetsmarknad. Människor rör sig mer mellan jobb och arbetsplatser, därför måste reformagenda anpassas mer efter dagens förändringar.

Av just denna anledning tänker jag inte lägga Per Altenbergs partsinlaga till handlingarna. Denna artikel beskriver just behovet av vad som behöver göras, en mer innehållsrik debatt om den ekonomiska reformagenda som Alliansen bedriver. Försvarandet av sunda finanser har gjort Sverige gott, låt inte försvarande sinka arbetet med en mer reformambitiös agenda. Den behövs för Alliansens fortsatta utveckling.