onsdag, februari 23, 2011

Behovet av ny ekonomisk reformagenda för Alliansen del2

Svenskt Näringsliv är del två i denna serie om behovet av en ny debatt kring Alliansens ekonomiska reformpolitik. Behovet av en mer aktiv och ambitiös reformagenda är stor, Sverige befinner sig i ett gynnsamt läge, men utan reformer riskerar Sverige att försumma sina möjligheter och sin starka position.

Ekonomiska reformer som underlättande av att möjliggöra större rörlighet av kapital är en förutsättning. I del ett handlade det om att säkra högkvalificerad kompetens genom att fokusera på värnskattens avskaffande. SN lyfter fram behovet av en annan viktig del, den om företagens beskattning. Den företagsskatteutredning som har initierats är ett viktigt led i utvecklandet av Alliansens företagspolitik.

Som ett led i utvecklingen av Alliansens nya ekonomiskpolitiska reformagenda är just företagens villkor en oerhört viktig del. Förutsättningarna för ett land som Sverige begränsas av oerhört höga marginalskatter och beskattning på kapital. Om företagsskatteutredningen skulle landa i en slutsats likt denna vore det välkommet.

Förutsättningarna för svenska företag och nya innovativa lösningar är att behovet av att kapital blir mer lättrörligt och inte allt för koncentrerat till vissa starka aktörer på den svenska arbetsmarknaden. Existerande företag kompletterat med framväxten av nya tillväxtföretag är förutsättningar för att ta tillvara på den goda tillväxtenoch skapa en mer flexibel kapital-och arbetsmarknad. Det är här debatten kring framtidens förutsättningar bör föras, kring förutsättningarna för kapital och nya expansiva tillväxtföretag.

Media: SvD.