lördag, februari 05, 2011

Den verkliga kronprinsessan?


Bilden av en framtida ledare för Centerpartiet? Eftersom fler nu tycks haka sig upp på ett eventuellt förestående ledarskifte eller rent ut sagt en strukturell ledarförändring, hakar jag också på kring ett mer och mer intressant ämne. Annie Johansson är en person som jag personligen har träffat ett antal gånger och som är en person som jag finner mycket kompetent i sin roll, finner jag det inte svårförklarat att hon seglar upp i spekulationerna och blir den person som många nu tyr sig till när det kommer till hur Centerpartiets ledarskap ska utformas.

Centerpartiet finner sig i en allt mer befolkad del av den politiska kartan. Dock finner jag det svårt att finna Centerpartiet som ett uträknat parti. Skådar man utfallet av det senaste valet, finns det ljuspunkter i det centerpartiskiska mörkret. Stockholm blev en framgång för partiet och de belackare som tycks ha haft tanken att detta var fel väg kanske bör tänka om. Det är nog fallet att i Stockholm finns svaret i var Centern behöver söka vägen till framgång.

Den strukturella förvandlingen är något som talar till att det finns en framtid för Centerpartiet. Stockholmsframgångarna blev ett bevis på att det fanns förutsättningar för Centerpartiet bortom de områden som alltid har varit starka fästen för Centerpartiet. Stockholm är inte problemet för Centern, det är snarare svaret på var Centern ska fokusera som parti.

Annie Johansson är för den delen en av de mer självklara kandidaterna som seglar upp. Eftersom den analys som hon var med och tog fram, landade i en rad relevanta slutsatser kring vad det är som Centern behöver, blir det självklart att Annie nu framstår som en framtida efterträdare. Om det är nu eller längre fram återstår att se. Självkritiken finns, förändringsviljan finns, efterträdaren finns, det är nog något som ett annat parti hade önskat att de hade.

Så om Centern allt för mycket fick försvara regeringens reformer i valet, försvara systemen snarare än att kommunicera sitt partis agenda, att stå upp för människan mot systemen, är det dags att Centern nu träder tillbaka och söker den roll som känns mer självklar för dem. Det finns dock förutsättningar, och även om Centerpartiet kanske finns inträngd på en position på den politiska spelplanen, finns dock en självklarhet. Det är ju bättre att finna sig på den del av spelplanen där de flesta väljarna befinner sig.

Bloggar: Göran.
Media: AB, Exp.