tisdag, februari 01, 2011

En avgörande dag gryr?

Foto: Tara Todras-Whitehill / AP

Åtta dagar av revolt, åtta dagar av folkligt motstånd mot regimen i Egypten. Sällan har en folklig revolt mot landets regim triggat andra länder till liknande handlingar. Om detta är en ny världsordning som vi uppstår, återstår att se. Dock finns det en folklig vilja att vilja förändras. Längtan efter öppenhet, ekonomiska och sociala friheter är överhängande risken att detta ska gå överstyr och Egyptens diktator Mubarak skulle visa sin yttersta grymhet mot de som kräver förändring.

Det är svårt att skriva om denna händelse, då ovissheten fortfarande hänger stor, som en våt filt över hela situationen. Möjligheten till förändring och förbättring, eller möjligheten att situationen går överstyr, kan avgöras idag eller inom de närmaste dagarna. Det är bara en tidsfråga tills vi får se på hur det hela utvecklar sig. Något är dock klart, ingenting har förändrats, allt har förändrats, morgondagens Egypten kommer inte vara som det var igår.

Om detta är beviset på att en ny världsordning nu reser sig, är det en världsordning som förhoppningsvist kommer tala för mer frihet och öppenhet. Den rådande stabiliteten som infunnit sig i landet under många år av diktatur, måste ersättas av demokratisk och ekonomisk stabilitet. De demokratiska ideal som vi tror på, är också de ideal som bör vara en del av den nya världsordningen. Ekonomisk frihet, social frihet är något som talar för den utveckling som många vill se och vad som är nödvändigt.

Det överhängande kravet är kravet om Mubaraks avgång som diktator. Dock är inte detta det främsta som behövs i Egypten. Förutsättningen för fria och öppna val är det yttersta som krävs för en förändring av det egyptiska samhället. Egypten behöver ett nytt styre, detta ska avgöras genom ett nyval, att tänka längre än att bara se till den sittande diktatorns avhopp är en förutsättning för en nödvändig förändring av samhället.

Vad som händer under dagen kan mycket väl vara avgörande för hela utvecklingen i Egypten. Folket har dock kommunicerat en sak, förändringens tid är här. Det är detta tillfälle som resten av omvärlden måste se till egyptiernas möjlighet till förändring, demokratiska friheter, ekonomiska och sociala friheter. Detta är en förutsättning för en ny stabil världsordning, en världsordning där demokratisk och frihetlig stabilitet har övervunnit de diktaturer som har hållits under armen. Friheten ska aldrig behöva försvaras, de som hatar den är de som ska försvara sig.

AB: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
DN: 1, 2, 3, 4.
Exp: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
GP: 1, 2, 3.
SvD: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
SvT: 1, 2, 3.

Bloggar: Johan, Peter.