söndag, februari 20, 2011

En fråga om frihet, snusets vara eller icke vara


Som Tokmoderaten påpekar det har Christoffer Fjellner varit ute långt mycket tidigare. Dock kann jag inte undgå att mitt medhåll med socialministerns vilja att strida för svenskt snus bevarande. Och trots allehanda socialister/kommunisters cyniska skramlande om att ministern tycks bry sig mer om snus än om svensk sjukvård, är detta dock en relevant fråga.

Frågan är ju om huruvida EU ska moralisera om svenskars snusande, begränsa snustillverkares möjligheter att sälja till andra EU-länder förutom Sverige. Självklart är det inte fallet att EU ska moralisera över snustillverkares rätt att sälja sina varor, inte minst med tanke på att de tillåter cigarettförsäljning. Om det är för att hålla cigarettillverkarna bakom ryggen går att fundera på, men det är till största del en frihetsfråga.

Får tillägga att det inte har med min eventuella konsumtion att göra, jag varken röker eller snusar. Dock tycker jag att människors ska få ha friheten att ta den risken själv, hälsa är till största del ett personligt ansvar. Och som kommentar till allehanda socialisters cyniska skramlande, sjukvård är till främsta del ett landstingsansvar. Många landsting styrs fortfarande av socialister, det handlar om prioritering av resurser, att sjukhusledningar prioriterar vårdplatser framför dyr utrustning. Göran Hägglund har all rätt att försvara snuset och ska inte behöva bli anklagad för att han sviker sjukvårdsdebatten för detta. Om nu socialisterna kan komma med något mer än sitt vurmande för tvångssocialisering och hat mot fri konkurrens.

Bloggar: Tabberaset.
Media: AB, AB, DN, Exp, SvD, SvD, SvD.