tisdag, februari 22, 2011

Framtiden för Public Service

Jag noterade under gårdagen två kristdemokraters, Andreas Carlsson och Caroline Szybers linjeförklaring för den framtida televisionen. artikeln var förstås ett inlägg i rätt tid. På morgonkvisten halkar jag över SvT:s VD Eva Hamiltons viljeförklaring. Diskussionen om Public Serviceuppdraget kommer sannolikt att få nytt fokus under den närmaste framtiden, att utbudet eller snarare efterfrågan förändras står helt klart, det har även SvT märkt.

Eva Hamilton är helt och hållet rätt i analysen om internets utmaningar och förutsättningar. Det är inte televisionen som längre styr tablån. I och med internets intåg i det moderna mediet efterfrågar tv-tittarna tillgång till material oavsett tid och rum, nyheter ses inte vid fasta tidpunkter som sex och halv åtta, de ska vara tillgängliga när som helst. SvT:s internetsatsningar är ett steg i rätt riktning, att fortsätta i den inriktningen och fokusera mer på internet samt att göra arkiven mer tillgängliga är det naturliga steget för framtidens Public Serviceuppdrag.

Samtidigt är den springande punkten den om den framtida finansieringen av Public Service. Eva Hamilton är här inne på att bredda den allmänt omoderna tv-avgiften. Att tv-avgiften kom till i en tid då monopol rådde på den svenska tv- och radiomarknaden, har idag lett till att den som finansieringsform idag är förlegad. Att ta ut en avgift på innehav av tv-mottagare är inte i tiden, hur det skulle lösas enligt Eva Hamiltons mening att bredda uttaget av avgiften känns som en mer modern lösning.

Sanningen är att framtidens finansiering av Public Service ligger mer i en allmän finansiering av den. Det finns förslag på lösningar, som en allmän avgift likt kyrko- eller begravningsavgiften. Detta är en avgift som går vid sidan av budgeten. Alternativt går det med hushållsfördelad avgift, dessa lyfts fram av ledamöterna från Kd, väl värt att undersöka hur det praktiskt skulle fungera.

Framtidens Public Service kräver en förändring både i utbuds- och finansieringsstruktur. Att döma av viljan finns en efterfrågan av Svt som Public Serviceförmedlare. Det är då läge att bredda dess uppdrag och finna nya lösningar för att nå ut. En alternativ och mer modern finansieringslösning är en viktig del, att bredda utbudet inte minst genom tillgängliggörandet av arkiverat material är ett steg på vägen.

Bloggar: Dummmokraten, Marknadsliberalen.
Media: AB, DN, Exp, SvD, SvT.