måndag, februari 21, 2011

Fritt skolval fungerar om dåliga skolor försvinner

Lena Sommestad har en konstig syn på skolans utveckling under de senaste åren. Trots att ingen forskning hänvisar till det som hon säger, hävdar Sommestad att det fria skolvalet är en bidragande orsak till ökad segregation. Det är inte fallet, orsaken ligger i andra orsaker som bostadssegregation. Om nu Lena Sommestad vill motverka det fria skolvalet, vill hon också motverka elever i segregerade områden att inte välja en annan skola.

Syftet med fritt skolval är att medverka till att elever har friheten att välja bort en dålig skola. Lösningen med en dålig skola är inte att hålla den under armen. Dåliga skolor ska man göra sig av med, lärare som inte uppfyller målen ska kvalitetstestas. Att tvinga elever till en skola har heller inte varit en lösning. Det som Lena Sommestad vill är att välja åt föräldrarna, bestämma på vilka premisser föräldrar ska få välja. Lösningen är inte att motverka det fria skolvalet.

Det ligger andra orsaker till sjunkande resultat, ett urvattnat betygssystem, dålig kunskapsuppföljning till exempel. Om nu Lena Sommestad kollar till det kommer hon säkert inse att det finns andra orsaker. Dock finns det inga belägg för att det fria skolvalet ökar segregationen. Att skjuta sig in på just detta är att bortse från den politik som har bedrivits inom den svenska skolan. Kunskapsmålen måste stärkas, kvalitetstesterna måste skärpas. Men framför allt får inte dåliga skolor hållas under armarna. Det fria skolvalen leder till att elever väljer skolor som de inte trivs i. Om skolor som väljs bort märker detta bör de se till hur de ska stärka sina positioner. Det är syftet med det fria skolvalet, att dåliga skolor väljs bort och elevers vilja sätts före politikers.