tisdag, februari 15, 2011

När granskarna blir granskade

Det är intressant att se hur det kan gå till när de institut i vårt samhälle som har till uppgift att granska makthavare, själva blir granskade. Jag kommer tänka mycket på den diskussion som har försigått mellan kommunchefen Mattias Jansson i Katrineholm och den lokala tidningen Katrineholmskuriren. En historia där Jansson öppet visar de frågor som han har fått från tidning, en fingervisning för läsarna om hur media ibland jobbar.

Tydligen var detta lite jobbigt för dem, vilket fick en särdeles märklig reaktion. Jag finner det ganska givande, att granskarna själva blir granskade. Ibland blir det lätt fel det man läser, uppgifter tas, de analyseras och bearbetas. Hur nu dessa frågor kan bearbetas av Kkuriren efter att Mattias Jansson offentliggjort dem återstår att se. Det är dock en fingervisning på hur en ny typ av media befäster sin ställning. Människor tar idag inte bara del av medial information, de vill också vara med och skapa den också.

Finns det det fördelar med detta som har skett? Den stora fördelen är förstås om man får till en situation där även de som är till för att granska blir granskade. När vi får tillgång till rådatan, inte bara de färdiga artiklarna, kan sanningen ta sig en annan form än vad den gör av när vi läser artiklarna i tidningen. Inom forskningsvärlden finns en etik om att hålla rådata öppen för alla, varför skulle inte det vara något självklart när det gäller hur journalister granskar makthavare?

Hela diskussionen kommer också lägligt med den rapportering som kom ifrån Dagens Nyheters artikelserie om bostadsmarknaden. Det som fick mig att förbryllas var statsminister Fredrik Reinfeldts uttalande om hyresrätter i Stockholms innerstad. Jag hade svårt att förhålla mig till att Reinfeldt skulle ha sagt en sån märklig sak. Dock vara sanningen en helt annan.

Sanningen i sig var inte den att Reinfeldt dömde ut hyresrätten i sig. Det är ingenting som jag har köpt av någon annan. Tack vare de ljudfiler som finns att tillgå gick det att bilda sig en egen uppfattning om vad som menades. Den tolkning som görs av de uttalanden som statsminister Reinfeldt gjorde, var en bild av att hyresrätten som funktion inte fungerade i Stockholms innerstad, anledningen? Att de inte fungerar som de är tänkta att fungera som när det kommer till formen hyresrätt.

Jag finner det resonemanget mer rimligt. Det finns ju dock en viss uppenbarelse, nätrötter som läser det de vill läsa, eller varför inte göra som Alliansfritt som gör sig till exempel av selektiv hörsel, lyssna på det som de vill höra. Jag är egentligen inte förvånad, jag tror att dessa njöt ganska skadeglatt åt det som kom ut igår, men man hade svårt att lyssna till sanningen när den väl kom fram, sanningen kan ju ibland vara obekväm.

Det är förstås en fingervisning om vad social media kan ha för funktion. Granskningen sker inte bara inom traditionell gammelmedia, fler vill vara med påverka, fler vill granska, då är det ganska naturligt att de som granskar också blir granskade. Att Dagens Nyheter och Katrineholmskuriren nu fick sina byxor nerdragna, visar på att när inte bara de skrivna artiklarna, utan också materialet bakom det blir allmänt, då skapas helt andra förutsättningar för människor att ta del av information. Bara det inte var detta som de var rädda för.

Bloggar: Johan Ingerö, MMK.
Media: AB, DN, Exp, Exp, Exp.