torsdag, februari 03, 2011

Nobelpris till Wikileaks? Skulle inte tro det

Har Wikileaks lett till fred i Irak, har Wikileaks lett till fred i Afghanistan? Wikileaks har förvisso varit en nagel i ögat för regeringsföreträdare, men att de skulle ha bidragit till en större världsfred är bra naivt. Att samtidigt utsätta personer för livsfara, att avslöja diplomatisk korrespondens är inget som befrämjar ett erkännande i form av ett fredspris. Dessutom är Wikileaks agenda rätt tydlig inriktat mot vissa intressen. Det är nog dags att Nobelkommittén blickar lite längre än den nominering som inkommit till dem. Att det har varit svårt för dem att hitta en riktigt bra pristagare har synts tydigt. Senaste med President Barack Obama, om Wikileaks skulle få ett sånt pris, skulle hela Nobels fredspris få ett löjeväckande skimmer, tack vare Norge.