torsdag, februari 10, 2011

Stig Malm har glömt en sak

Foto: Mats Strand/Aftonbladet.

Öppenhet och tydliga kandidater, det är vad Stig Malm kräver av sitt partis partiledarprocess- Tydligen glömde han en sak, hans parti är ett parti där det är tabu att öppet kandidera. Det kan tyckas vara enkelt, att kopiera sina brittiska Labourkamrater, men detta är Sverige och de svenska Socialdemokraterna. Nu finns en process där en valberedning med alla de medel som de har haft att tillgång, inte har kunnat fixa fram vare sig ett eller två namn. En öppen process talades det om, men processen har lett till att de kanske självklara namnen har ryggat undan.

En partiledarprocess i sig är en känslig fas. Idag blir det ytterst känsligt när information flödar från höger till vänster. Kraven från företrädare till gräsrötter är mer påtaglig nu än tidigare. Det är trots allt inte bara en ledare som söks, det är ett ledarskap, en politik och en ny samhällsberättelse som eftersöks. Med sju veckor kvar till kongressen finns inte berättelsen där, politiken finns knappast, men ännu värre finns inte ledarskapet där.

Tiden är knapp och den blir ännu mer knapp. Ledarskapet är socialdemokratins just nu största dilemma. Frågan är dock vad som ska komma först, politik ledarskap, samhällsberättelse? Det existerar till synes inget av dessa för tillfälle. Mona Sahlin kritiserade i sitt tal på partiets förtroenderåd, den politik som de gick till val på. Uppenbarligen var det en politik som hon inte kunde ställa upp på. Näste partiledare bör rimligen ställa upp på sitt partis politik, frågan är bara hur det går när politiken inte riktigt finns.

Minnet från en svunnen tid, det är något som socialdemokratin har att hämta ifrån. Den arbetarrörelse som partiet har hämtat sin grund ur är långt från den tid som nu existerar. Arbete har alltid varit grunden till välfärd, inte minst i socialdemokratiskt tycke. Dock ska det finnas en politik för jobb, hur gör man det om man inte vill som Veronica Palm, köpa medelklassen? Än värre blir det när ledande socialdemokrater i Stockholm går ut med devisen att stockholmare med jobb inte röstade på Socialdemokraterna. då finns det ett problem.

Sju veckor, och varken en politik, en samhällsberättelse eller ett ledarskap som vill ta över. Berit Andnors idolprocess fortgår allt vidare. Nu blir dock processen lite mer kritisk, valberedningen måste snart klargöra vem de vill se som kandidat. Socialdemokraterna vill utmana ännu en gång. Det är bara frågan kring "Hvad vilja Socialdemokraterna?". Jag skulle även vilja ställa den frågan till Alliansen. Men jag tänker inte bara fråga utan också föreslå. Hur socialdemokratin ska klara sin uppgift kan bara de svara på. Jag väntar nyfiket på de har att åstadkomma.

Bloggar: Tokmoderaten.