måndag, februari 21, 2011

Utan Kina inget avtal

Jag börjar känna att de Wikilieaksrapporter som släpps börjar bli lite urvattnade. Att Sverige har haft stärkta band med USA under de senaste året är ingen direkt överraskning. Att Sverige har jobbat med att få med USA på banan i klimatförhandlingarna är heller inget nytt under den här regeringen. Att få med USA i en bred klimatöverenskommelse är av största vikt.

Dock bör det påpekas att klimatöverenskommelsen på COP15 skulle bygga på konsensus, att I-länderna men även de framväxande U-länderna gemensam skulle ta ansvar för en bred överenskommelse. Att få med Kina på banan var en enormt viktig uppgift, Kina har seglat upp som en av de ledande länderna när det kommer till klimatutsläppen.

Dock bör man minnas hur det hela slutade. Kina torpederade hela förhandlingen, skickade allehanda tjänstemän för att punktera förhandlingarna, vägrade ställa upp på några krav. Det är en allmän uppfattning hos de stora aktörerna, Kina havererade förhandlingarna i Köpenhamn. Att Sveriges band med USA har blivit starkare under de senaste åren är inget nytt, det finns dock andra orsaker man borde kolla på än vad det gäller Sveriges samarbete med USA.