tisdag, mars 08, 2011

Avdelning griniga gamla (?) gubbar #skris

Stig Malm går och tydligt deklarerar sitt missnöje på den arena där vi främst har fått bilda oss en uppfattning kring den process som nu pågår inom socialdemokratin. Nu har förvisso en hel armada med s-bloggare visat sin frustration på sin egen partiledning samt på den sittande valberedningen. Att Stig Malm nu gör samma sak är i sig inte helt oförklarligt, men det är i och för sig konstigt för en person som tidigare befann sig i socialdemokratins allra innersta rum.

Stig Malm borde vara väl medveten om den maktstruktur som finns inom socialdemokratin. Som LO-ordförande i socialdemokratins ledband har han säkert sett ett och annat av hur arbetsgången är inom partiet. I sig har inget förändrats, partiet är lika slutet och toppstyrt som det alltid har varit. Att medlemmar ställer krav på öppenhet och inflytande är ju helt i tiden. Det är uppenbart att deras främsta företrädare inte har uppfattat att det är nya tider.

Så vad har socialdemokratins motståndare att tjäna på det här. Uppenbart är att det hela speglar ett parti snarare i kris än i förändring. Kent Persson skriver: "Om framtidens socialdemokrati ska bygga sin kraft och revansch på slutenhet har Alliansen väldigt lite att vara orolig för." Frågan är dock hur medlemmarna kommer att bete sig efter att allt är över.

Det finns egentligen två scenarior, att det fortsätter även efter kongressen sker strider inför öppen ridå, att falangstrid á la SSU tar vid inom moderpartiet, eller som det brukar bli med led som sluts och alla beter sig som inget hade hänt. Nu är det i allafall på det viset att socialdemokratin aldrig har befunnit sig i den situation som de tidigare har varit i. Jag fick vittnesmål från riksdagsvänner om hur de socialdemokratiska ledamöterna gick runt i förvirrat tillstånd. Att förlora var inget förutspått, att förlora en gång till fanns ju inte på kartan.

Så Stig Malm, vad har han att tillföra mer än underbygga medlemmarnas och ombudens frustration? Som han säger: "Det är ett rent spektakel som är ovärdigt ett socialdemokratiskt parti att behandla folk på det här sättet. Vi är valda för att gå dit och välja en partiledare, inte för att gå dit i stalinistisk anda och rösta på det vi blivit tillsagda
". Vi är några som njuter av spektaklet, för vi vet att ju närmare de kommer till kongressen utan att ha fått fram en klar kandidat, ju mer framstår ett parti i förändring som ett parti i kris. Stig Malm skäms över att vara sosse, det är nog en och annan som är det.

Bloggar: Högberg, Kent, Lars, Tokmoderaten.
Media: AB, DN, Exp, SvD, SvD, SvD.