torsdag, mars 31, 2011

Det känns som att Juholt/Waidelich sneglar på Moderaterna

Socialdemokratin har andats morgonluft igen, och efter Juholts överraskande manöver att utse Tommy Waidelich till ekonomiskpolitisk talesperson inleds nu en manöver för att stärka den socialdemokratiska bilden. Den socialdemokratiska taktiken för tillväxt och jobbskapande har försökt anpassa sig till reformutrymmet som har skapats genom den ekonomiska politik som har bedrivits. Det är en förändring mot hur det lät tidigare.

Igår gick snacket om att använda statens resurser i att investera Sverige ur krisen, en taktik som likt i andra länder skulle ha dragit ner Sverige i en mycket djupare kris än väntat. Nu tycks vissa ha lärt sig av läxan. Det framväxande reformutrymmet är det som ska användas för att trygga tillväxt och minskad arbetslöshet. För tillfället befinner sig Sverige i stark tillväxt, 7,3 procent det sista kvartalet och 55 000 i minskad arbetslöshet i februari jämfört med samma period förra året.

Det som dock skapar en helt annan bild är just den bilden av att socialdemokratin nu tycks försöka komma ifrån bilden av ett skattehöjarparti. Det finns inget behov av att höja skatterna generellt, bara omfördela dem. Det vore ganska bra att veta hur de tänker i frågor som jobbskatteavdrag för de med låga och medelinkomster, hur RUT-avdraget ska anpassas för att bli mer lukrativt även för de med låga inkomster. Frågan om värnskattens fortlevnad är också en relevant aspekt. Regeringen har lagt denna fråga åt sidan, det är förstås tråkigt att man har nedprioriterat detta ärende, ett starkare fokus kring den frågan är en förhoppning.

Nolltoleransen mot ungdomsarbetslösheten är som en taktik hämtat direkt från ungdomsförbundet SSU. Dock landar man i att stärka utbildningens koppling till yrkeslivet. Dock handlar detta område om mer än det, det finns frågor som arbetsgivaravgifter för företag och nivån på ingångslöner, en nivå som riskerar att stänga ute okvalificerad ung arbetskraft ifall skillnaden mellan ingångslöner och löner för mer kvalificerad personal skulle bli för liten. Detta är ingen lönesänkaragenda, utan en agenda för att stärka möjligheterna att kunna göra lönekarriär, men i grunden om att få in foten på arbetsmarknaden.

När det kommer till brytande av utanförskapet och pratet om att göra det mer lönsamt att arbeta blir man lätt lite 2006-nostalgisk. Den långtida arbetslösheten har minskat marginellt sen under det senaste året. Här finns fortfarande mycket att göra. AMS roll på arbetsmarknaden måste synas, regeringens arbetsmarknadsåtgärder måste förändras för att de inte riskera låsa inne människor i arbetslöshet. Slopandet av AMS förmedlingsmonopol är en viktig aspekt. Att göra det mer lönsamt att arbeta, ska vi tolka att de införda jobbskatteavdragen förblir orörda?

Jag är nyfiken på den agendan som växer fram hos det nya socialdemokatiska ledarskapet. Hur väl den står sig gentemot Anders Borgs agenda för svensk tillväxt är en aspekt som kommer bli intressant att följa.

Media: AB, DN, DN, SCB (Källa), SvD, SvT.