fredag, mars 04, 2011

En fokusförlyttning i skoldebatten

Friskolor kritiseras för att de gör vinst samtidigt som underpresterande skolor kommer undan. Oftast har diskussionen varit snedvriden. Kommunala skolor har skyddats gentemot friskolor, mycket på grund av motverkandet av nyetableringar i vissa kommuner. Det ligger förstås i det som Markus Uvell från Timbro skriver, att den egna verksamheten i många fall går före nyetableringar. Istället för att göra något åt den verksamhet som bedrivs i kommunala skolor vänds taggarna utåt mot de fristående skolorna.

Friskolereformen i början av 90-talet var en historiskt reform för den svenska skolan. Friskolereformen har inneburit stora förändringar för den svenska skolan, men också blottlagt saker som borde komma fram mer i ljuset. Det där med vinst är ibland lite kontroversiellt för vissa. Det är oftast där debatten landar. Men debatten kanske också borde fokuseras på hur det kommer sig att friskolor kan göra vinst och leverera bra kvalitet när kommunala inte kan göra det.

Att det finns friskolor som missköter sig är inte mindre ovanligt än att det finns kommunala skolor som gör det. Att som skribenten visar använda enskilda friskolors misskötsel som ett argument mot friskolereformen, hur skulle det vara om någon friskoleanhängare använde misskötta kommunala skolor som argument mot kommunala skolor? Sannolikt skulle det bli ramaskri.

I det avseendet har det skett en fokusförflyttning i friskoledebatten. Reformen var till för att öka valfriheten bland barn och föräldrar. Att det nu sker en fokusförflyttning mot vinster inom välfärdsverksamhet är bara en skev fokusförflyttning från den debatt som borde råda. Det finns oegentligheter baland skolor, oavsett driftsform. Skillnaden är som det tidigare har påpekats, friskolor kan göra vinst och leverera god kvalitet, samtidigt som kommunala skolor inte presterarr lika bra. Hur vore det om debatten fördes kring det ämnet?