söndag, mars 20, 2011

Hvad vhilja Juholt?

Håkan Juholt har sedan dagen som han utsågs av valberedningen till partiledarkandidat hållit en tämligen låg profil gällande vad han vill med socialdemokratin. Det mest önskvärda för en som ser fram emot en ny ledare är att få reda på vad denne vill. Hittills handlar valet som det brukar sig inom socialdemokratin, prioriteten ligger på att hitta en ny partiledare efter vem som ombuden tycker bäst om, inte efter vad de tänkbara kandidaterna har för vilja. Att välja partiledare inom socialdemokratin ter sig mer som ett sakpolitiskt vakuum, personen är viktigare än politiken.

Håkan Juholts framträdande har inte inneburit en särskilt markant förändring hos socialdemokratin opinionsmässigt. Räddningen för en för tillfället anonym Alliansen är just att det råder ett sakpolitiskt vakuum från socialdemokratin. Det brukar vara ett en fördel för oppositionen, när de inte behöver prata politik och går det tämligen bra för dem. Eftersom vi har en Allians som inte har pressat dem särskilt mycket på vilken politik de vill driva har de kommit ganska lätt undan.

Därför kommer mycket av mina funderingar ligga i vad egentligen Håkan Juholt vill med Socialdemokratin. Kraven kommer från olika håll inom socialdemokratin, därför vore det intressant att se var Juholt står i dessa frågor.

Kvittingssystemet
Socialdemokraternas gruppledare Sven-Erik Österberg vill släppa in Sd i kvittningssystemet. Trots Sd:s förhållande till regeringsblocket och att de i nio av tio fall röstar med regeringsblocket (ungefär lika ofta som de rödgröna röstar med regeringsblocket) är Sverigedemokraterna ett oppositionsparti likt S-V-Mp. De rödgröna partierna bör finna sig i att Sd är en del av oppositionen oavsett vad de har för politiska ståndpunkter. Att lösa kvittningsproblematiken inom opposition är en utmaning för just S-V-Mp-Sd. Vad tycker egentligen Juholt i frågan?

Kraven från S-Kvinnor
Tre framträdande s-kvinnor går ut med sina krav på Juholt. Två tydliga punkter är föräldraledigheten och barnfattigdomen. Vi vet att socialdemokratin har anpassat statistiken i den senare frågan bara för att den ska förstärka deras argumentation, trots att barnfattigdomen har minskat under 2000-talet. Frågan är vad Juholt vill i frågan, om han vill minska skillnaderna mellan att leva på de lägsta lönerna och leva på bidrag, vad han villa göra åt de disponibla inkomsterna för de med lägst inkomster, se jobbskatteavdraget.

En annan tydlig punkt i S-kvinnors söndagsutspel är just den om föräldraledigheten. S-kvinnor är i den här frågan ett tydligt vänsteralternativ där de sedan länge har drivit kravet om delad föräldraledighet. Vill Juholt gå detta tillmötes och än mer diktera föräldrars ledighet med sina barn?

Frågorna från partiinterna och motståndare är många. Trots det fortsätter Håkan Juholt med sin låga profil. Det håller förstås inte i längden. Den kommande helgen vet vi vad han har för inriktning på sitt ledarskap. Då kommer vi att sitta och bedöma honom efter detta och inte längre fråga oss vad han vill. Om vi nu får de svaren.

Media: AB, DN, DN, DN, Exp, SvD, SvD.