måndag, mars 21, 2011

JAS - en medverkan av stor betydelse

Det skulle kännas konstigt om inte Sverige fick förfrågan att delta i den FN-sanktionerade aktionen gentemot Libyen. Enligt uppgifter kommer Sverige få förfrågan att delta inom de närmaste dagarna. Det är bara en tidsfråga enligt källor innan den officiella förfrågan kommer. Det i en tid där Sverige agerar passivt i frågan. När frågan kommer bör det rimligtvis bara finnas ett svar, nämligen att Sverige skyndsamt inställer sig till världssamfundets förfogande.

I detta läge blir Sveriges position av betydelse då vi får ett kvitto på hur Gripen kan agera i skarpa situationer. Det är just denna situation som kan vara avgörande för Gripens framtid och dess potential till fler köpare. Att Sverige ska delta i den FN-ledda operationen i Libyen både i detta skeende samt i ett skeende för att säkerställa en stabil övergång när Khaddafi har bortmanövrerats. Det är i nuläget en tidsfråga.

Media: AB, Exp, SvD.