torsdag, mars 17, 2011

Kärnkraftsmotståndarnas härdsmälta

Jag noterar att den udda debatten om svensk kärnkraft alltjämt fortsätter. Uppenbart störde sig folk på att jag såg debatten som cynisk. Jag kan dock vidhålla faktum, att använda tiotusentals japaners lidande för sina egna syften är en cynisk handling. Personligen hade jag sett att fokus riktades mot hur man hindrar ytterligare skadeverkningar. att politisera humanitära katastrofer är både cyniskt och smaklöst. Jag möter också en del inlägg som är i en helt annat linje.

Tar man de historiska kärnkraftsincidenterna i beaktande är de trots allt i parantes mot övriga allvarliga händelser på energiområdet. Exempelvis finns händelserna i Banqiao som krävde nästan 200 000 människors liv när en vattendamm brast efter en period av ihållande regn. I jämförelse med Tjernobyl där ca 4 000 miste livet är Tjernobyl trots dess verkningar i underkant när det kommer till dödsoffer. Ytterligare uppförande av vatenkraftdammar i Kina har gjort att miljontals människor har tvingats fly. Jag såg på kommunisternas blogg att vattenkraft var något som man borde satsa på. Kanske fick de inspiration från de stora folkfördrivande byggena i just Kina.

Trots allt är det faktum att svenska kärnkraft trots sin ålder är säkra. Att de också befinner sig i ett område som inte är utsatt för vare sig jordbävningar eller tsunamis är också att ta i beaktande. Dock är ett faktum talande, den om att det under nära trettio år har varit förbjudet att i Sverige forska kring just utveckling kring just kärnkraften. Utveckling av den svenska kärnkraften är en vital punkt.

Just debattartikeln i Dagens Nyheter beskriver vikten av att ständigt utveckla kärnkraftstekniken. Det är ett av benen i energiöverenskommelsen, att kunna ersätta de gamla reaktorerna med nya. Detta möter förstås motstånd från de som tycker det är bättre att strypa nästintill hälften av eltillförseln och kraftigt hota svensk basindustri och dess överlevnadspotential i Sverige.

När det kommer till situationen i Japan är läget fortsatt kritiskt. När svenska kärnkraftsmotståndare springer runt och andas morgonluft, kämpar Japan alltjämt med att förhindra ytterligare skadeverkningar. Det är just detta deras situation som utnyttjas i en alarmistisk debatt där personers lidande ska användas i egna personliga syften.

Media: AB, AB, AB, DN, DN, DN, DN, Exp, Exp, SvD, SvD, SvD.