torsdag, mars 03, 2011

Lunchinlägget: om en sund överenskommelse

Som Magnus Andersson påpekar, har överenskommelserna gällande asyl- och migrationsfrågor oftast legat på samförstånd mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Idag sker en förändring, Alliansens samtliga partier spelar en avgörande roll, men även Miljöpartiet kommer in med en sund syn på invandring och asylpolitik. Jag kan bara bocka och buga för hur Miljöpartiet har agerat, det är bra för Sverige att det framarbetas överenskommelse som är till för att förenkla och snabba upp dessa processer.

Även för människor som inte skulle få stanna i Sverige, är det viktigt att de får raka och tydliga besked i tid och slipper vänta i ovisshet allt för länge. En annan viktig aspekt är den gällande återvändaravtal, Ett av de länderna som är aktuella i det avseendet är Irak. För de som har en fri vilja att kunna återvända när de känner att läget gör det möjligt ska det även i det avseendet finnas ett bra utbyte mellan Sverige och Irak för att underlätta återvändande.

Momentet arbetskraftsinvandring har alltid varit en berikande del för Sveriges utveckling. Att underlätta för människor att komma till Sverige för tillfälliga eller mer permanenta arbeten är inte bara något som stärker situationen för de som kommer hit, utan även svensk ekonomi. Miljöpartiet hyser i denna fråga ett stort förtroende i mitt tycke, därav denna överenskommelse.

Den viktigaste aspekten dock i denna fråga är den gällande papperslösa flyktingar. För dem är det en human fråga att kunna ge dem den hjälp som är nödvändig. Möjlighet till akutvård, möjligheten för barn att få undervisning handlar främst om att visa en humanitär sida mot dessa människor. Miljhöpartiet har länge kämpat med denna fråga, jag är glad att de och Alliansen kunde enas i denna fråga.

Detta är också en överenskommelse som är bra i den synvinkeln att den undanröjer möjligheten för krafter att motverka detta beslut. Socialdemokraterna kunde gärna ha varit med här också, dock finns problemet LO som motarbetar arbetskraftsinvandring, en produkt från 70-talet. Den andra anledningen bör nästan inte nämnas, alla vet ju varför. På det hela är det glädjande att en ny överenskommelse har nåtts, inte den gamla S-M-alliansen, utan en överenskommelse byggt på fem partiers enighet.

Bloggar: Högberg, Jan Nilsson, Kent, Per-Åke.
Media: AB, DN, Exp, SvD, SvD, SvT, SvT, SvT.