onsdag, mars 23, 2011

När blev kvantitet viktigare än kvalitet?

Färre söker sig till de yrkesförberedande programmen. Men är det en flopp? Nej, naturligtvis inte, i det fallet är det en flopp att elevunderlaget minskar med drygt 9 000 detta läsår. Skulle detta vara på grund av förändringarna i yrkesprogrammen? Nej inte alls, förvisso har de högskoleförberedande kurserna tagits bort som obligatoriska moment, men de är inte längre tvingande. Om nu kritiker som ser sig tillfället att ropa "vad var det vi sa?" kanske de bör sätta sig in i vad de nya programmen gäller. Ingen tvingas att läsa till sig högskolebehörighet, men ingen hindras från att göra det. Syftet med de nya yrkesprogrammen är inte att maximera antalet sökande, utan säkerställa en god kvalitet på just de programmen. Kvalitet går före antalet sökande.